Privacyverklaring

Alexia Goethals

Deloitte Belgium

hr officer

Linklaters

senior hr advisor

Alexia Goethals werd senior hr advisor bij Linklaters. Voorheen werkte ze als hr officer bij Deloitte Belgium.