Privacyverklaring

Charlien Wouters

Groep Peeters- Goovers

hr-businesspartner

Unikoo

hr & talent expert

Charlien Wouters werd hr & talent expert bij Unikoo. Ze werkte daarvoor als hr-businesspartner bij de Groep Peeters - Goovers.