Privacyverklaring

Ellen De Ruwe

AZ Palfijn

HR-directeur

AZ Damiaan

HR-directeur en lid directiecomité

Ellen De Ruwe was HR-directeur AZ Jan Palfijn en wordt Hr-directeur AZ Damiaan in Oostende