Compensation & Benefits Analyst

Smals is op zoek naar een Compensation & Benefits Analyst

Functiebeschrijving

Als Compensation en Benefits Analyst ben je verantwoordelijk voor het analyseren, ontwerpen, ontwikkelen en implementeren van het arbeidsvoorwaardenbeleid van Smals.

Je hebt inzicht in payrollprocessen. Je analyseert onze huidige processen en -systemen, overlegt met de proceseigenaars en brengt vanuit je expertise verbeteringsvoorstellen aan om ze te optimaliseren.

Je maakt de nodige HR ken- en stuurgetallen op, verwerkt ze en analyseert ze. Zo verzorg je de rapportering naar de directie, het bestuursorgaan, de ondernemingsraad en andere officiële instanties. Je levert ook gegevens op voor de boekhouding, het pensioenfonds en het jaarverslag van Smals. Je rapporteert over de personeelsevolutie, het verloop, het verzuim, het mobiliteitsbudget,…

Verder analyseer je de resultaten van benchmarks en formuleer je voorstellen omtrent compensation en benefits binnen de strategische objectieven. Je maakt simulaties om de kostprijs van deze voorstellen te berekenen.

Je waakt over het budgettair voorziene personeelseffectief en volgt de jaarlijkse promotiecyclus op vanuit financieel oogpunt: verdeling van het promotiebudget, berekening van de promotiebedragen, aanpassing van de lonen na de promoties,…  

Belangrijke en relevante wijzigingen in de arbeids- en sociale wetgeving weet je praktisch toe te passen op jouw domein.

Je geeft deskundig advies in het kader van eventuele cao-besprekingen.

Profiel

Je behaalde een masterdiploma en beschikt over een degelijke ervaring inzake loon- en weddeberekening en compensation en benefits. Je hebt payrolltechnische kennis en HR-rapportering heeft geen geheimen voor jou.

Een uitstekende kennis van Excel is hierbij noodzakelijk.

Kennis omtrent volgende domeinen vormt een troef:

  • Opstellen, definiëren en toepassen van compensation & benefits beleidslijnen
  • Marktanalyse, benchmarking en kostenbeheer
  • Arbeidsrecht

Je zin voor analyse en je sterk conceptueel denkvermogen stelt je in staat kwalitatief en nauwkeurig werk af te leveren. Tevens weet je heldere adviezen te formuleren.

Je bent resultaat- en oplossingsgericht. Je werkt graag in teamverband maar geeft tegelijk blijk van efficiëntie bij het autonoom uitwerken van opdrachten.

Tot slot kan je je vlot uitdrukken in het Frans.

Aanbod

Bij Smals bouw je mee aan complexe ICT-services die een rol gaan spelen in de hele samenleving. Zowel in application development als in ICT infrastructure of ondersteunende diensten is opleiding, specialisatie en carrière mogelijk. ICT for Society wordt daarnaast geflankeerd door een nadrukkelijke balans tussen werk en leven, marktconforme lonen, een hospitalisatieverzekering, 2e pensioenpijler, maaltijdcheques en telewerk. Smals betaalt het openbaar vervoer 100% terug en zorgt voor maximaal bereikbare kantoren. Bovendien voert Smals een gelijkekansenbeleid.

Interesse?

Solliciteer hier