HOGENT zoekt een Directeur Personeel en Organisatie (functieklasse M)

Toelatingsvoorwaarden

 • Op datum van kandidaatstelling beschik je over een diploma van master, of gelijkgeschakeld, of gelijkwaardig.
 • Op datum van indiensttreding beschik je over minstens 4 jaar relevante werkervaring binnen één of meerdere HR-domeinen.
 • Daarnaast dien je bij je indiensttreding te voldoen aan de bepalingen van artikel V. 106 van de Codex Hoger Onderwijs van 20 december 2013, inzake toegang tot de ambten.

Taakomschrijving

Mensen inspireren en stimuleren om het verschil te maken in en voor de maatschappij. Dat is wat ons drijft en waar HOGENT voor staat. Een HOGENTenaar is een gedreven expert, karaktervol en bij voorkeur een tikkeltje eigenwijs. We zetten in op een personeelsbeleid dat zich kenmerkt door autonomie, verantwoordelijkheid en professionalisering. We streven naar een hechte community waar collega’s zich gewaardeerd en thuis voelen en waar ze in een sfeer van vertrouwen en professionalisme elke dag het beste kunnen geven van zichzelf.

HOGENT is op zoek naar een directeur Personeel en Organisatie.

Je bouwt een strategisch HR-beleid uit dat in lijn ligt met de organisatiecultuur en –structuur van HOGENT. Je vertaalt het HR-beleid in doeltreffende instrumenten, procedures en processen op het vlak van de verschillende HR-domeinen (rekrutering en selectie, loopbaanbeleid, interne mobiliteit, prestatie- en performancemanagement, professionalisering,…), implementeert die en verzorgt de communicatie naar de stakeholders toe. Daarnaast heb je ook oog voor vernieuwende projecten op het vlak van leiderschapsvisie, employer branding, welzijn en diversiteit.

Je hebt de eindverantwoordelijkheid over de goede en correcte werking van de personeelsadministratie. Waar nodig ondersteun je de dossierbeheerders in het formuleren van uniforme en transparante adviezen in lijn met de geldende wet- en regelgeving. Je optimaliseert de dienstverlening, bouwt een performante loonadministratie uit en neemt het voortouw op het vlak van administratieve vereenvoudiging en digitalisering.

Daarnaast neem je een prominente rol op op het vlak van organisatieontwikkeling. Meewerken aan een vernieuwde HOGENT, met als doel om een nieuwe cultuur en geschikte structuur te implementeren binnen HOGENT, vormt daarbij je grootste uitdaging. Het transitieproces wordt voorbereid in drie verschillende projectgroepen. Als voorzitter van de projectgroep ‘Waarderend Personeelsbeleid’ zorg je voor de verdere uitrol en het succesvol afronden van de verschillende deelprojecten.

Als directeur stuur je een team van HR-partners en dossierbeheerders aan. Teamwerk, vertrouwen en collegialiteit staan daarbij centraal. Je stimuleert zelfsturing en geeft je medewerkers ruimte en kansen om hun competenties verder uit te bouwen.

Je bent eigenaar van een goed onderbouwde personeelsformatie, die je in nauw overleg met de verschillende stakeholders opmaakt. Je staat eveneens in voor een correcte opvolging en rapportering.

Je maakt deel uit van het directiecomité en rapporteert rechtstreeks aan de algemeen directeur. Als lid van het directiecomité werk je mee aan het strategisch beleid van HOGENT. Je bewaakt de strategische doelstellingen op het vlak van Personeel en Organisatie en stemt deze af op de andere beleidsdomeinen zoals onderwijs, onderzoek, financiën, …. Als bruggenbouwer versterk je bovendien de verbinding tussen de faculteiten, de School of Arts, GO5 en het Servicecenter.

Je zetelt in verschillende interne overlegorganen, zet in op een constructieve samenwerking met de sociale partners en bewerkstelligt een open en positief sociaal klimaat. Daarnaast vertegenwoordig je HOGENT in verschillende externe werkgroepen en overlegplatformen (VLHORA, SOPHO…).

Competentievereisten

 • Vanuit je visie en je aantoonbare ervaring als leidinggevende blijkt een enthousiasmerende leiderschapsstijl die ruimte laat voor initiatief en verantwoordelijkheid met oog voor het welzijn van je medewerkers
 • Je bouwde een gedegen expertise op in devverschillende HR-domeinen en beschikt over een uitstekende kennis van diverse HR-instrumenten en –concepten
 • Je hebt aantoonbare expertise op het vlak van sociale wetgeving en aarzelt niet om je te verdiepen in de specifieke regelgeving met betrekking tot het hoger onderwijs
 • Kennis van het hoger onderwijs is een pluspunt
 • Je hebt ervaring in de concrete implementatie van grote veranderingsinitiatieven
 • Je beschikt over een goed conceptueel en analytisch denkvermogen maar bent tevens oplossingsgericht en hands-on
 • Je bent een doelgerichte, verantwoordelijke en daadkrachtige teamspeler
 • Je bent een geboren netwerker en hebt een open en heldere communicatiestijl
 • Je handelt diplomatisch en empathisch en slaagt erin om verschillende belangen met elkaar te verzoenen. Je hebt ervaring met sociaal overleg
 • Je bent flexibel en past je binnen je functie aan veranderingen in opdrachten en werkomstandigheden aan. Op deze manier kom je tegemoet aan wijzigende omstandigheden, opdrachten en doelstellingen binnen je directie en HOGENT

Salaris

Je verloning is op maat van aantoonbare relevante ervaring en situeert zich in de klasse M, tussen de salarisschaal A33 (minimum) en de salarisschaal A41 (maximum) (maandelijkse bruto aanvangswedde voor een voltijdse opdracht, aangepast aan de huidige index in geval van 0 jaar anciënniteit: A33: €4397.79, A 34: €5097.01, A 41: €5601.36).

Naast eventuele geldelijke anciënniteit uit de openbare sector kunnen diensten uit de privésector verrekend worden in de geldelijke anciënniteit. Toekenning ervan gebeurt aan de hand van tewerkstellingsattesten en na onderzoek van het dossier.

Het woon-werkverkeer met het openbaar vervoer is gratis. Als je met de fiets komt, krijg je hiervoor een vergoeding. Daarnaast bieden we je een aantrekkelijk sportaanbod, 36 dagen vakantie per volledig kalenderjaar voor een voltijdse betrekking en een personeelskaart met extra voordelen.

Aanstelling

Wij bieden een statutaire aanstelling (100%) in een vacante betrekking voor onmiddellijke indiensttreding. De aanstelling gebeurt in eerste instantie voor een periode van één jaar. Na één jaar kan deze aanstelling op basis van een positieve evaluatie omgezet worden in een aanstelling voor onbepaalde duur, met zicht op een vaste benoeming.

Kandidaatstelling

Je kan kandideren voor deze vacature tot en met uiterlijk 13-11-2019, uitsluitend via http://www.hogent.be/vacatures, met toevoeging van jouw curriculum vitae en een motivatiebrief.

Enkel tijdige kandidaatstellingen zijn geldig

De procedure start met het aftoetsen van ontvankelijkheid. Daarna wordt een preselectie op dossier uitgevoerd en dit op basis van de toelatingsvoorwaarden en competentievereisten zoals hierboven vermeld. Kandidaten die op basis van hun kandidaatstelling aantonen dat ze aan de toelatingsvoorwaarden en competentievereisten voldoen, worden uitgenodigd voor een assessment.

Als er na de preselectie op dossier nog meer dan vijf kandidaten zijn, wordt voorafgaand aan het assessment een bijkomend eliminerend preselectiegesprek met een externe partner georganiseerd.

De kandidaten die slagen in het assessment, worden uitgenodigd voor het laatste deel van de selectieprocedure, bestaande uit een case en een selectiegesprek met een vooraf bepaalde selectiecommissie.

Voor inhoudelijke vragen over deze betrekking kan je terecht bij Koen Goethals. Dit kan via e-mail (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.) of telefonisch (09 243 33 02).

Voor praktische en technische vragen (selectieprocedure, loon,…) kan je terecht bij Fien Deseyne. Dit kan via e-mail (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.) of telefonisch (09 243 33 79).

De Hogeschool Gent wil de samenleving waarvoor ze zich inzet zo goed mogelijk weerspiegelen. Kandidaten worden geselecteerd op basis van hun kwaliteiten en vaardigheden, ongeacht geslacht, afkomst of handicap.

Solliciteer nu!