HR Directeur

Het AZ Jan Palfijn Gent is een algemeen openbaar ziekenhuis met 519 erkende bedden. Wij zijn een sterke regionale speler en stellen meer dan 1.150 artsen en medewerkers te werk.


Wij kijken uit naar een enthousiaste HR directeur.

Naast het vast zorgaanbod investeert het ziekenhuis in welbepaalde specialismen en disciplines. In 2012 werd het ziekenhuis volledig vernieuwd. Onder meer onze verpleegafdelingen, operatiezalen, raadplegingen en kritieke diensten steken in een nieuw jasje. In ons door NIAZ geaccrediteerd ziekenhuis omringen we onze patiënten met de beste, kwalitatieve zorg.

De functie

Je werkt samen met de andere directieleden actief mee aan de voorbereiding van het strategisch beleid van het ziekenhuis. Binnen dit ziekenhuisbreed kader geef je het uitgetekend HR beleid zowel strategisch en operationeel verder vorm in samenspraak met je teamleden.

Je volgt HR tendensen op, je toetst de relevantie hiervan binnen ons ziekenhuis af en je concretiseert en implementeert deze op een innovatieve wijze.

Je bekijkt HR vanuit een brede horizon op de organisatie en de noden binnen de departementen en diensten. Je bent een sterke go-between tussen de departementen en diensten en je denkt mee na over oplossingen in samenspraak met je collega’s. Je houdt hierbij de verwachtingen van alle stakeholders voor ogen.

Je stelt je enthousiast en inspirerend op om collega’s mee te betrekken in veranderingsprocessen, je ondersteunt en inspireert de coaching- en vormingsprocessen van leidinggevenden binnen de organisatie.

Binnen het HR departement zie je toe op een performante personeelsadministratie (payroll) alsook op een vlotte, ondersteunende werking van de teams aanwerving & selectie, opleiding en ontwikkeling en welzijn. Je volgt de projecten binnen de verschillende teams gericht op en je zet verder in op digitalisering van processen.

Je zorgt hierbij voor een optimale inzet, sturing, coaching en ontwikkeling van de medewerkers binnen het departement en waakt over het adequaat inzetten van middelen.

Je volgt samen met je teamleden de HR ken – en stuurgetallen op en je gebruikt deze tevens als debat binnen het directiecomité om het HR beleid te sturen.

Je identificeert problemen door analyses te maken van instroom, doorstroom en uitstroom. Je stelt in functie hiervan optimalisaties en actieplannen voor aan de collega directieleden en waakt over de implementatie ervan. Je werkt samen met je team aan het aantrekken en behouden van de juiste medewerkers voor het ziekenhuis door het uitwerken van actieve employer branding.

Je onderhoudt goede contacten met de werknemersvertegenwoordiging. Je wordt hun vaste gesprekspartner en je bent het eerste aanspreekpunt voor de BOC, het CPBW en syndicale delegatie.

Profiel

 • Je beschikt over een master diploma en je kan terugblikken op minstens 9 jaar ervaring bij voorkeur binnen HR, waarvan 5 jaar als leidinggevende.
 • Je bent een sterke peoplemanager die mensen kan inspireren vanuit je expertise en vanuit je aanpak om in team een krachtig HR-beleid te implementeren
 • Je hebt een goed inzicht in personeelsprocessen (hard & soft) in een complexe organisatie en een duidelijke visie over strategisch personeelsbeleid.
 • Je bent pragmatisch ingesteld waarbij je het strategische beleid duidelijk kan vertalen naar kwaliteitsvolle, mensgerichte en innovatieve dienstverlening. Bij voorkeur heb je reeds ervaring met het begeleiden naar een meer gedigitaliseerde HR-omgeving.
 • Je beschikt over goed ontwikkelde communicatieve vaardigheden
 • Je bent besluitvaardig, resultaats- en oplossingsgericht en sterk in overleg en conflicthantering.

Aanbod

Je vult een functie op strategisch niveau in binnen ons ziekenhuis. Een organisatie met een dynamische omgeving met sterke medische diensten in het Gentse ziekenhuislandschap, met een cultuur waarbij we onze waarden STERK! vooropstellen, met ambitieuze en inspirerende plannen, waar jij een belangrijke rol kan spelen bij de realisatie ervan.

Wij bieden een contract van onbepaalde duur, voltijds met op weddenschaal 9a-b plus 12.5% toeslag

Bijkomende voordelen zijn:

 • Maaltijdcheques van 5 euro / gewerkte dag
 • Gratis hospitalisatieverzekering voor personeelsleden en gunstige aansluitingsmogelijkheden voor gezinsleden
 • Terugbetaling openbaar vervoer (De Lijn + NMBS)
 • Fietsvergoeding van 24 cent per afgelegde kilometer
 • 20 wettelijke verlofdagen + 6 bonusdagen Jan Palfijn (in geval van een voltijdse tewerkstelling, bij deeltijdse tewerkstelling worden verlof- en bonusdagen a rato berekend)
 • Bedrijfsrestaurant met personeelstarieven en ruim aanbod aan koude en warme maaltijden
 • Vlotte bereikbaarheid en personeelsparking
 • Mooie en groene omgeving langs de Gentse Watersportbaan
 • Volledig vernieuwd ziekenhuis
 • Mogelijkheid lidmaatschap sociaal fonds Sodigent (geboortepremie, Sinterklaasfeest, kortingsacties,...)
 • Aanvullende groepsverzekering (tweede pensioenpijler)
 • Attractiviteits- en eindejaarspremie
 • Mogelijkheid tot fietslease


Interesse?
Stuur je kandidatuur en CV door via onze jobsite: https://jobs.janpalfijn.be/

Heb je een bijkomende vraag?
Neem telefonisch contact op met Ann Wynant – bestuurder-directeur AZ Jan Palfijn Gent.

De selectieprocedure bestaat in eerste instantie uit een CV-screening en/of telefonische screening.