Ninove zoekt een Diensthoofd Personeel

Ninove is een stad met 38.677 inwoners gelegen op de grens van Zuid-Oost-Vlaanderen en Vlaams-Brabant. Een stad op mensenmaat, vol activiteiten, natuur en cultuur! Een echte leefstad die rekening houdt met haar bewoners.

Jouw functie

Als diensthoofd personeel coördineer je de organisatie en de werking van de personeelsdienst.

 • De coördinatie moet kaderen in de doelstellingen van de volledige organisatie en is gericht op een efficiënt, toekomstgericht en kwalitatief personeelsbeleid.
 • Je zorgt voor een correct juridisch kader voor personeelsbeheer – en beleid en hebt voldoende kennis van de geldende wet- en regelgeving.
 • Binnen de dienst geef je leiding aan de personeelsleden en ben je een belangrijke trekker in het integratieproces van de diensten personeel van de stad en het OCMW.
 • Je staat in voor het opzetten van adequate HR-processen (selectie, rekrutering, vorming, persoonlijke ontwikkeling, evaluatie en functioneren, vorming en loopbaanontwikkeling).
 • Je coacht, motiveert en ondersteunt de dienst- en afdelingshoofden volgens de principes en richtlijnen van het personeelsbeleid.
 • Je bent eindverantwoordelijk voor een correcte en up-to-date personeels- en loonadministratie. Tevens denk je actief mee aan continue verbetering van de organisatie.
 • Je ondersteunt en adviseert de algemeen directeur en het managementteam op vlak van personeelsbeleid.

Profiel

1. Algemene toelatingsvoorwaarden (= elke kandidaat moet hieraan voldoen):

Om in aanmerking te komen voor deze functie moet je:

 1. Een gedrag vertonen dat in overeenstemming is met de eisen van de functie waarvoor je solliciteert. Dit wordt getoetst aan de hand van een uittreksel uit het strafregister (model 1). Het uittreksel mag niet ouder zijn dan drie maanden. Als daarop een ongunstige vermelding voorkomt, mag je daarover een schriftelijke toelichting voorleggen;
 2. Ten minste de volle leeftijd van 18 jaar bereiken in het jaar van de aanwerving;
 3. De burgerlijke en politieke rechten genieten;
 4. Onderdaan zijn van de EER;
 5. Medisch geschikt zijn voor de uit te oefenen functie, in overeenstemming met de wetgeving betreffende het welzijn van het personeelslid bij de uitvoering van hun werk. Dit moet nagegaan worden voor de effectieve tewerkstelling;

2. Algemene en specifieke aanwervingsvoorwaarden :

1. Voldoen aan de vereiste over de taalkennis opgelegd door de wetten op het gebruik der talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966;

2. In het bezit zijn van ofwel een masterdiploma, ofwel een diploma van het universitair onderwijs of een diploma van het hoger onderwijs van twee cycli die gelijkgesteld werd met universitair onderwijs; ÉN 3 jaar ervaring in personeel en organisatie.

OF

Indien geen masterdiploma: 3 jaar ervaring in personeel en organisatie kunnen voorleggen, mits slagen voor een capaciteitstest op het niveau van de functie

3. In het bezit van een rijbewijs B;

4. Slagen voor een selectieprocedure.

Aanbod

De bezoldiging gebeurt op basis van de salarisschaal A1a-A3a.

Bruto aanvangsloon op jaarbasis met 3 jaar ervaring: 41 050,95 euro

Nuttige beroepservaring uit de privésector of als zelfstandige worden voor een maximum van negen jaar in aanmerking genomen op voorwaarde dat ze relevant zijn voor de functie.

Extra legale voordelen

 • Maaltijdcheques aan 5,50 euro, waarvan je zelf 1,10 euro bijdraagt;
 • Hospitalisatieverzekering;
 • Fietsvergoeding aan 0,24 euro per km;
 • Volledige tussenkomst in trein- en busabonnement voor woon-werkverkeer;
 • Glijdende werktijdregeling;
 • De nodige opleidingsmogelijkheden;
 • Vakantie: 35 dagen op jaarbasis.

Een wervingsreserve en een bevorderingsreserve worden aangelegd voor twee jaar.

Hoe solliciteren?

We verwachten je kandidatuur uiterlijk 9 december 2019, via mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Vermeld in het onderwerp van je mail zeker de functietitel waarvoor je solliciteert.

Een geldige kandidatuur bevat:

 • Je cv
 • Motivatiebrief
 • Kopie van rijbewijs B
 • Uittreksel van strafregister
 • Kopie van diploma

Problemen met solliciteren? Neem dan contact op met Cas Buffel via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of +32 16 38 10 00.

Inhoud en verloop van de selectieproeven

Deel 1: enkel voor kandidaten die niet beschikken over het gevraagde diploma: capacitaire test

Timing: 18, 19 en/of 20 (enkel VM) december 2019

Deel 2: Schriftelijk deel via thuisopdracht

Timing: Van 20 december 2019 t.e.m. 3 januari 2020

Deel 3: Assessment Center

Timing: week 20/01/2020

Deel 4: Mondeling deel

Timing: week 27/01/2020

Meer inlichtingen kan je opvragen bij de HRM-verantwoordelijke (054 / 50 50 68) of mailen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Voor personen met een beperking kan op hun verzoek aan hinderpalen die verbonden zijn met de handicap (door redelijke aanpassingen) verholpen worden, zodat dat zij aan de selectieproeven kunnen deelnemen.