NMBS is op zoek naar een HR business partner

In het kader van een moderne HR-politiek en een ondernemingscultuur gebaseerd op professionalisme, respect en ondernemerschap zal je binnen een kleine ploeg fungeren om een partnership met de business op te bouwen. Je werkt samen, ondersteunt en geeft advies aan de managers in de volgende domeinen:

 • kennis van de onderneming, jouw directie en hun objectieven met het oog op de ondersteuning van de business in haar changetraject;
 • adviezen en support aan de business geven die garanderen dat de HR-politiek hen zal toelaten om hun operationele objectieven te realiseren (bij gebrek zoek je naar de gepaste oplossingen);
 • coaching van de people managers en participatie aan de ontwikkeling van een modern leadership door evaluatie van performance, changemanagement…;
 • competentie- en talentbeheer, opmaak van een loopbaanplan, diversificatie van het opleidingsaanbod door samenwerking met gespecialiseerde partners, successieplanning…;
 • de introductie, de werkwijze en de implementatie van de HR-projecten (beheer van de motivatie, absenteïsme, welzijn...);
 • deelname aan de aanwerving via functiebeschrijvingen, opvolging van de selectieprocedure en onthaal van de nieuwe medewerkers.

Als « HR business partner » zal je ook de « Senior HR BP » van jouw directie bijstaan voor de definitie en de aanpassing van de personeelsbehoeften, de opvolging van de interne mobiliteit en de contacten met de sociale partners (met mogelijke deelname aan de paritaire organen). Tenslotte werk je ook mee, in samenwerking met de centra of expertise, aan de uitwerking van een reporting voor de business.

In functie van jouw werkomgeving zal je gevestigd worden te Brussel, maar zal je je ook (met de trein) verplaatsen naar andere NMBS-werkzetels in het land, rekening houdend met je scope van verantwoordelijkheden.

Jouw Profiel:

Je beschikt over een master en hebt minimum 2 jaar professionele HR-ervaring (aanwerving, selectie, ontwikkeling, interne mobiliteit …).

Als HR business partner moet je de behoeften van de business beantwoorden en ze helpen om haar objectieven te realiseren. Daarvoor ben je in staat om:

 • snel het functioneren van een onderneming te begrijpen;
 • een optimale samenwerking met de andere HR diensten van NMBS op te bouwen;
 • gegevensbestanden te interpreteren, er de impact van te analyseren en passende oplossingen voor te stellen.

Als bevoorrechte partner van het management:

 • ben je klantgericht en in staat om je snel aan alle veranderingen aan te passen;
 • hanteer je een open dialoog (actief luisteren en empathie) en communiceer je met overtuiging (een functionele kennis van de tweede landstaal is noodzakelijk);
 • ben je resultaatgericht en werk je gestructureerd met respect voor deadlines;
 • werk je in team, met een open geest en sta je open voor andere meningen;
 • hanteer je een creatief denkproces om tot aanvaardbare en pragmatische oplossingen te komen;
 • ben je in staat om beslissingen te nemen;
 • ben je in staat om je gelijktijdig in meerdere projecten te verdiepen en toch de prioriteiten vast te leggen;
 • heb je een analytische ingesteldheid en ben je nieuwsgierig om je kennis van de business te verdiepen;
 • beschik je over een optimaal netwerk en samenwerking met de verschillende interne en externe diensten.

Wij bieden je...

 • Een job in een innoverende en dynamische directie.
 • Een interessante functie met mogelijkheid tot het nemen van initiatief en verantwoordelijkheid.
 • Opleidingen en een permanente begeleiding om je talenten te ontwikkelen.
 • Verlofdagen en flexibiliteit.
 • Een contract van onbepaalde duur met een interessante loonpackage, een vrijkaart voor de trein en andere voordelen.

Welke stappen doorloop je?

 1. Schrijf je in via de site www.nmbs.be/jobs
 2. Screening van cv en motivatiebrief
 3. Word je kandidatuur geselecteerd, dan word je uitgenodigd om een persoonlijkheidstest per mail in te vullen. Daarna word je uitgenodigd voor een mondeling gesprek, waarin gepeild wordt naar jouw kennis, jouw attitude en interesse voor de functie en voor onze onderneming..

De inschrijvingen worden afgesloten van zodra we voldoende kandidaturen ontvangen hebben.

Ontdek de werkomgeving

NMBS speelt in België een onmisbare rol op het vlak van duurzame mobiliteit en stelt haar klanten daarbij centraal. Onze ambitie is om op korte termijn de evidente keuze inzake mobiliteit te worden. Om dit te verwezenlijken is in onze organisatie een heuse cultuurverandering in gang gezet. Professionalisme, respect, samenwerking en ondernemerschap zijn de vier bedrijfswaarden die de rode draad vormen door al onze acties.

Binnen NMBS zijn de Transport Directies (NMBS Passenger Transport & Security en NMBS Transport Operations) verantwoordelijk voor het volledige operationele beheer van het vervoer per spoor in België. De directies tellen ongeveer 9.500 medewerkers, die tewerkgesteld zijn in de treinbesturing, de treinbegeleiding, de productieplanning, het operationele beheer treinverkeer, Corporate Security Services en ondersteunende diensten.

Teneinde de operationele leidinggevenden van de verschillende directies op een pro-actieve manier te begeleiden en te ondersteunen in hun uitdagingen en hun rol van people manager zijn wij op zoek naar “HR business partner” voor het district Centrum (Brussel).

Solliciteer nu!