Hilde De Sutter Hilde De Sutter, Talentdirector Carrefour
Tekst
Patrick Verhoest

Hand in hand vooruit

1 december 2019
Ik zag mijn carrière altijd als een station waar treinen passeren. Je moet klaarstaan om op de juiste wagon te springen
Hilde De Sutter werd honderd dagen geleden benoemd tot talentdirector bij Carrefour. Een mooie stap, na een carrière van meer dan dertig jaar bij de retailer.

Hilde De Sutter werd honderd dagen geleden benoemd tot talentdirector bij Carrefour. Een mooie stap, na een carrière van meer dan dertig jaar bij de retailer.

Als Hilde De Sutter aan jong talent vertelt hoe lang ze al de Carrefourkleuren verdedigt, stuit ze vaak op blikken van ongeloof. De talentdirector maakte haar weg van winkel naar directiecomité in periodes van gemiddeld vijf jaar: “Het leek me altijd een gezond ritme, dat me toeliet te doen wat ik graag deed.”

In de winkel beheerde ze eerst een afdeling en later de winkel zelf alvorens regioverantwoordelijke te worden. Eenmaal ze de business kende, stapte ze over naar het hr-luik. Het ontwikkelen van medewerkers en hen meenemen in een positief bedrijfsproject, trok haar aan. In diverse regio’s kreeg De Sutter een totaalbeeld van het commerciële en hr-gebeuren. Nadien werd ze een paar jaar verantwoordelijk voor rekrutering en interne Mobiliteit, wat haar in een expertrol duwde. Nadat ze hr-directeur werd van de businesspartners, stapte ze honderd dagen geleden in de rol van talentdirector, een domein dat haar altijd interesseerde.

Moeilijke periode

Carrefour heeft een moeilijke periode achter de rug, weet Hilde De Sutter, maar nu volgt de transformatie. In tijden van digitalisering, verhoogde productiviteit en efficiëntie koos de directie een interne kandidaat voor de functie. “Ik zag mijn carrière altijd als een station waar treinen passeren. Je weet alleen niet wanneer ze langsrijden. Je moet klaar staan om op de juiste wagon te springen. Anderzijds is het wel mooi dat het beleid mij koos voor de functie. Dat is geen strategie, ze kiezen ook geregeld voor externen, die dan vers bloed in het bedrijf binnenbrengen. Toch worden alle vacatures eerst intern opengesteld.”

Eindeloopbaan

Hilde De Sutter en haar team werken in eerst instantie op het terug in de markt zetten van het merk en het begeleiden tot het einde van de loopbaan van de medewerkers. De vraag is hoe collega’s zinvol en enthousiast hun talenten blijven aanwenden tot de laatste jaren van hun carrière. “Het is een uitdaging de werknemers te laten blijven leren en wijzigingen als opportuniteiten te laten zien. Dat vergt een cultuurverandering. We moeten hen ook helpen de afdaling van hun carrière voor te bereiden. Mensen denken altijd aan zich opwerken. Ze vergeten dat ook de laatste periode van hun loopbaan voorbereid moet worden. Wat gebeurt er als je het ritme niet meer aankan of je je job niet langer graag doet? Je moet leren omgaan met je talenten, ook als je ouder wordt.”

Digitale transformatie

Carrefour heeft elke medewerker in de winkels uitgerust met een smart device. Dat moet ertoe bijdragen de digitale skills verder te ontwikkelen. Het bedrijf startte ook een Digital Academy op, waarbij iedereen een digitaal paspoort krijgt. De Sutter – die verantwoordelijk is voor de afdeling – werkt met digitale ambassadeurs en stelt leuke gevolgen vast: “Ik zie een soort van intergenerationeel samenwerken. De oudere medewerkers vinden steun bij de digitaal vaak beter onderlegde jongeren. Ik zie graag deze twee werelden bij elkaar komen. Door het toestel dat iedereen kreeg, stimuleren we het nieuwe en het creatieve. We noemen het Carrefour In Your Pocket.”

Recht op begeleiding

Naast het beheersen van de digitale tools, is het een belangrijke uitdaging voor de toekomst dat hr mee is met de evolutie van de business. De klant – zowel de fysieke als de virtuele – eist perfectie. Daarom ziet De Sutter het als haar rol te focussen op de begeleiding van de businesspartners in hun omgang met de managers. “Onze medewerkers moeten leren dat het nieuwe niet noodzakelijk een bedreiging is voor hun job. Ze leren ook omgaan met de klantenbeleving, de nieuwe expertise en het belang van de sfeer in de winkel, naast het digitale luik. Maar we mogen de rol van onze leiders niet onderschatten. Ook zij hebben recht op een zekere begeleiding. Zij zijn intellectueel sterk, maar hebben vaak ook vragen bij de steeds sneller veranderende processen. We moeten hen begeleiden, hen tools aanreiken en manieren vinden om alles samen te doen, hand in hand.”

Continue feedback

Ondertussen werd nog aan een aantal topics gewerkt tijdens de eerste honderd dagen. Carrefour schakelt over van het klassieke jaarlijkse evaluatiegesprek naar een systeem van continue feedback. Daarbij komt het digitale toestel weer om de hoek kijken. “Iedereen kan op elk moment feedback vragen of die in zijn toestel intikken. Wanneer het jaarlijkse formele moment aankomt, zit alle input voor het gesprek al klaar. Zo weet je altijd waar je staat. Ook dat is een vorm van hand in hand vooruitgaan.” Hilde De Sutter startte ook een informeel discussieforum op. Het heet Carrefour Café en er wordt gediscussieerd en gedebatteerd over onder andere loonpolitiek, vormingen en carrièrebegeleiding. Tegelijk startte hr opnieuw met een Young Graduatesprogramma. De talentdirector besluit: “Uitdagingen genoeg. We zitten in volle transformatie, echte verandering en daar hoort ook een nieuw leiderschap bij. We moeten alle veranderingen ondersteunen, want ze zijn allemaal met elkaar verbonden.”