Tekst
Patrick Verhoest
Beeld
Jan Locus

Het team van Ann Hendrix, Wim De Jonghe en Filip Roels: hr Delaware Belux

1 mei 2020
Begin 2020 gaf Filip Roels zijn functie als hr-director Delaware Belux door aan een duo. Ann Hendrix en Wim De Jonghe namen samen de rol over. Het is een experiment om een joint leadership te vormen binnen hr terwijl Filip Roels zich in de toekomst toelegt op learning & development.

Begin 2020 gaf Filip Roels zijn functie als hr-director delaware Belux door aan een duo. Ann Hendrix en Wim De Jonghe namen samen de rol over. Het is een experiment om een joint leadership te vormen binnen hr terwijl Filip Roels zich in de toekomst toelegt op learning & development.

Hoe ziet jullie hr-team eruit?
Het hr-team bestaat uit 23 medewerkers, verdeeld over drie competentiedomeinen. We hebben een rekruteringsdomein (‘recruit & onboard’), een leer- en ontwikkeldomein ('train & develop’) en een breed hr-operations domein (‘reward & retain’) waar ook comp & ben toebehoort. Een aantal van de meer ervaren collega’s neemt naast hun domeinverantwoordelijkheid ook een rol als businesspartner (‘hr-coach’) op. Dit heeft tot doel hr dicht bij de Delaware-collega’s te brengen en iedereen optimaal te ondersteunen om de ‘Best Possible You’ te worden. We zetten als team in op proactiviteit en agility en laten ons leiden door tien hr- principes. Een daarvan is ‘Iedereen is HR’, waardoor elke medewerker van delaware een beetje deel uitmaakt van het hr-team.

Wat maakt het team speciaal?
Hr heeft een aantal verantwoordelijkheden die perfect moeten uitgevoerd worden: het vinden van nieuwe talenten, het correct uitbetalen van onze collega’s en het aanbieden van een uitgebreid opleidingsaanbod. Toch ligt steeds meer de focus op de organisatie rond concrete vraagstukken vanuit de business (‘hr-stories’) waar wij als hr antwoorden op bieden die een echte meerwaarde betekenen. Om tot deze antwoorden te komen, is samenwerking over de competentiedomeinen en over de grenzen van hr nodig. Deze manier van werken geeft iedereen de mogelijkheid om zijn kennis te verbreden en kenmerkt zich door het sterk inzetten op vertrouwen, samenwerking en delegeren van verantwoordelijkheid. De tien principes vormen ook hier onze leidraad, met ‘projects & souls over jobs & roles’ en ‘we connect people’ op kop.

Hoe wordt het hr-team gezien vanuit de andere afdelingen?
Uit ons engagementsonderzoek blijkt dat de Delaware-collega’s positief kijken naar hr. We hebben recent ons evaluatiesysteem grondig veranderd en dat werd geapprecieerd. Feedback en groeiopportuniteiten staan nu centraal. Naast evaluatie is de evolutie van de medewerker nog belangrijker geworden. Iedereen begrijpt ook dat Delaware met 23 hr-medewerkers op een populatie van 1.250 een echte investering doet en erkent deze inspanning. Dat blijkt zelfs uit de exitinterviews

Hoe ziet de toekomst eruit voor hr in deze omgeving?
Onze organisatie is continu in beweging en dus moet hr hierin mee of zelfs voorop lopen. De uitdagingen zijn talrijk, maar het vertalen van onze identiteit als werkgever naar een passend en modern verloningssysteem staat bovenaan de lijst. We zijn dit traject samen met Vlerick Business School gestart en zullen dit in 2020 concretiseren. Verder blijven we inzetten op onze feedbackcultuur. Feedback moet iets intuïtief en natuurlijk worden, waarbij het niet gelinkt wordt aan evaluatie. Feedback is het nieuwe leren. Ook het verder uitbouwen van de individuele ondersteuning tijdens de verschillende fases in een carrière bij Delaware is een belangrijke uitdaging. We werken hieraan via buddy- (korte termijn), close leadership- (middellange termijn) en mentorshiprollen (lange termijn).

Ann helemaal boven, Filip rechts onderaan en Wim midden onderaan