Privacyverklaring
Christophe Demaerel Christophe Demaerel, directeur hr & IT Engie België
Tekst
Patrick Verhoest
Beeld
Jan Locus

Het team van Christophe Demaerel, directeur hr & IT Engie België

1 juli 2022
“Het team is een goede mix van competenties en ervaringen. Iedereen heeft zijn dynamiek. Dat maakt het team complementair. Ik voel bovendien veel engagement om samen de uitdagingen van de energiewereld van morgen aan te gaan. Ons team telt geen ego’s. De neuzen staan in dezelfde richting."

“Het team is een goede mix van competenties en ervaringen. Iedereen heeft zijn dynamiek. Dat maakt het team complementair. Ik voel bovendien veel engagement om samen de uitdagingen van de energiewereld van morgen aan te gaan. Ons team telt geen ego’s. De neuzen staan in dezelfde richting."

Hoe ziet uw team eruit?
“Met het hr-team staan we ten dienste van de verschillende metiers die Engie rijk is in België. Dat gaat van de productie van elektriciteit door middel van windmolens, zonneparken, kern- en gascentrales over de verkoop van gas en elektriciteit tot het aanbieden van energieoplossingen aan onze klanten. Het hr-team telt 47 medewerkers.

Mijn kernteam bestaat uit zes direct reports. Er zijn twee operationele hr-managers. Marijke en Gwen sturen het dagelijkse hr-beleid over de verschillende metiers aan. Mijn drie andere medewerkers begeleiden teams die meer expert zijn in hun domein. Ze werken vanuit het hoofdkwartier in Brussel. Gastón is verantwoordelijk voor People & Organization Development, Sacha neemt Compensation & Benefits voor zijn rekening. Sylvie verzorgt de sociale relaties binnen Engie en An, mijn managementassistente, is mijn duivel-doet-al.”

Waarom mag dat team in de schijnwerpers staan?
“Wij zijn als nieuw team gestart in februari 2022. Engie heeft recent zijn strategie geheroriënteerd. De energiewereld evolueert razendsnel. Als groep hebben we ons afgevraagd welke accenten we moeten leggen en hoe we ons best op al die uitdagingen voorbereiden. We zullen onze voetafdruk beperken tot een dertigtal landen, waar we vroeger in zeventig landen aanwezig waren. We evolueren van vijfentwintig businessunits naar vier globale businessunits die elk een metier aansturen. Die vier metiers zijn hernieuwbare energie (onder andere onshore & offshore windmolens,  zonnepanelen), gasnetwerken, energiediensten die we klanten aanbieden en tenslotte de productie van elektriciteit en de verkoop van gas en elektriciteit. Vroeger had elk van de vijfentwintig businessunits een eigen hr-dienst. Vandaag ondersteunen we met één centrale afdeling de vier globale businessunits. Mijn team ondersteunt alle activiteiten in België. De eerste honderd dagen van ons team zijn voorbij en daarom wil ik ze graag in de schijnwerpers zetten. Ze hebben met brio de eerste horde genomen en dat verdient een speciale vermelding.”

Hoe kijken andere afdelingen binnen Engie België naar hun hr-afdeling?
“Ik heb het gevoel dat ze ons waarderen om onze kennis en expertise, die we als team aanbieden en dit op heel wat domeinen. Het aantrekken van technische profielen op een moeilijke arbeidsmarkt is er een van. We stippelen interessante loopbaanperspectieven uit voor onze medewerkers en houden een kwaliteitsvolle sociale dialoog. We ontdekken en begeleiden nieuwe talenten en coachen lijnmanagers. Ons professionalisme is gebaseerd op sterke fundamenten en dat apprecieren ze. De business kan altijd op hr terugvallen.”

Waarom werkt u graag met uw team?
“Het team is een goede mix van competenties en ervaringen. Iedereen heeft zijn dynamiek. Dat maakt het team complementair. Ik voel bovendien veel engagement om samen de uitdagingen van de energiewereld van morgen aan te gaan. Ons team telt geen ego’s. De neuzen staan in dezelfde richting. Ten slotte zie ik dat we onszelf voldoende kunnen relativeren en de zaken met de nodige humor aanschouwen. Dat is belangrijk in onze dagelijkse samenwerking. Er mag eens gelachen worden, zeker in post-covidtijden, waar we elkaar minder tegenkomen op kantoor dan daarvoor. Telewerk is deels gebleven en dat leidt tot minder contacten. Daarom moeten we, als we samen zijn, al eens plezier hebben.”

Wat betekent het voor u om het hr-luik van Engie België te leiden?
Om te beginnen is het energiedebat brandend actueel. Er gaat bijna geen dag voorbij of onze sector komt in het nieuws, of het nu gaat over het koolstofneutraal maken van onze samenleving en economie, de al dan niet verlenging van onze kerncentrales of het waken over de bevoorradingszekerheid van ons land. Iedereen heeft er ook een mening over. Op zich is dat boeiend. Onze activiteit doet een dynamiek ontstaan waardoor iedereen ermee bezig is. Het is een sector die voortdurend beweegt. Engie wil de leider zijn van die energietransitie. Dat je dan als hr-medewerker je steentje kunt bijdragen, geeft veel voldoening. We doen dat door de juiste competenties te zoeken op de markt om bijvoorbeeld de gascentrales te vergroenen. Op termijn zal biogas of waterstof (grijs) gas vervangen. Het aantrekken van specialisten en competenties voor die switch is waardevol.
Persoonlijk blik ik terug op een hr-loopbaan van 22 jaar bij Engie. Ik kan alleen maar bewonderend terugkijken naar alle kansen die het bedrijf me gegeven heeft. Vier jaar lang mocht ik het reilen en zeilen van de kerncentrale in Doel meemaken. Dat zijn duizend medewerkers, een klein dorp op zich. Ik heb de wereld van onze marketeers en verkopers ontdekt, maar ook het hr-beleid van onze thermische centrales in Europa uitgestippeld. Daarnaast heb ik mijn stempel gedrukt op de comp & ben-politiek van onze bedrijven. Daar kan ik alleen maar dankbaar voor zijn.”

Hoe ziet de toekomst van hr er volgens u uit?
“De toekomst is tegelijk boeiend en onzeker. Niemand weet hoe de energiesector er binnen vijf jaar zal uitzien. Dat maakt het spannend en leerrijk. Energie zullen we altijd nodig hebben. Alleen zal de manier waarop we ermee omgaan op een duurzame manier veranderen. Als hr in die wereld werken, betekent een veelheid aan uitdagingen. En die zullen ongetwijfeld werkvreugde en voldoening met zich meebrengen. We zullen als bedrijf en individu verder kunnen groeien en ontwikkelen.”

Het team van Christophe Demaerel Het team van Christophe Demaerel