Danielle Van Landuy Danielle Van Landuyt, Hr-directeur Brusselse Maatschappij voor Waterbeheer
Tekst
Patrick Verhoest

Hr in een industriële overheidsomgeving

1 november 2021
Ons positioneren als aantrekkelijke werkgever en rekruteren in het Brusselse is de uitdaging
Maatschappelijke relevantie is de rode draad in de loopbaan van hr-directeur Danielle Van Landuyt. Dat valt na honderd dagen bij de Brusselse Maatschappij voor Waterbeheer meer dan ooit op.

Maatschappelijke relevantie is de rode draad in de loopbaan van hr-directeur Danielle Van Landuyt. Dat valt na honderd dagen bij de Brusselse Maatschappij voor Waterbeheer meer dan ooit op.

Na haar passage bij het Wit-Gele Kruis laste Danielle Van Landuyt een pauze in. Toen ze op zoek ging naar een nieuwe uitdaging trok de vacature voor hr-directeur bij de Brusselse Maatschappij voor Waterbeheer haar aandacht. De maatschappelijk relevante basisopdracht trok haar aan: “Het aspect duurzaamheid en circulaire economie bekoorden me. Ik had leuke ervaringen met het werken bij een overheidsinstelling.” De extra uitdaging was de industriële omgeving. Gezien het een directieopdracht was, die haar de kans gaf met alle aspecten van hr bezig te zijn, gecombineerd met communicatie en niet-industriële ICT-ondersteuning, besloot ze haar kans te wagen. Ze werd hr-directeur bij de hoofdstedelijke organisatie.

Opdracht

De maatschappij nam in 2015 de waterzuivering ten zuiden van Brussel in eigen beheer. “De nood aan een uitgebouwd hr-beleid ontstond. Omdat het bedrijf binnen afzienbare tijd ook het noorden van Brussel in eigen beheer neemt, zochten ze extra ervaring om de hr-processen te optimaliseren, prioriteit te brengen in de vele werven en de communicatie te verbeteren. ” Tijdens haar eerste honderd dagen – in volle coronacrisis – nam Van Landuyt de tijd om de organisatie en de medewerkers te leren kennen. “Naast de terreinverkenning heb ik de statuten, het arbeidsreglement en de rechtspositieregeling tot mij genomen en heb ik contacten en relaties opgebouwd.”

Sociaal overleg

Danielle is fier op wat ze de eerste honderd dagen kon realiseren. Vooral het vlot trekken van het sociaal overleg stemt haar tevreden: “We zijn tot een akkoord gekomen met ons basisoverlegcomité over het arbeidsreglement. Ik wil in september op dit elan verder gaan.” Hr maakte de begroting mee op voor de regulator voor de komende vijf jaar. Ook aan welzijn, het telewerkbeleid en het nieuwe intranet werd aandacht besteed. Van Landuyt wordt omringd door een ervaren team: “Het zijn stuk voor stuk competente vakmensen met een groot hart voor de organisatie. ”

Rode draad

Danielle Van Landuyt was in haar loopbaan altijd op zoek naar maatschappelijke relevantie. Ze wil zich identificeren met haar werkgever. “Dat was zo bij de RVA, in het onderwijs en bij het Wit-Gele Kruis. Een goed hr-beleid ondersteunt en versterkt deze basisopdracht. De omgeving hier is uniek. Het betreft een nv van publiek recht. Op het vlak van personeelsstatuut gaat het om de overheid, maar tegelijk betreft het een industriële omgeving. De uitdaging bestaat erin die twee te combineren. “We werken hier met zeventig man, bijna allemaal knelpuntberoepen, soms heel specifiek voor de watersector. Ons positioneren als aantrekkelijke werkgever en rekruteren in het Brusselse is de uitdaging. Daarbij komt dat ik het belangrijk vind om bewust om te gaan met de natuur. Het proper maken van de Zenne is een van de opdrachten.”

Ambassadeurs

Voor Danielle Van Landuyt zijn de hr-uitdagingen bij veel bedrijven dezelfde. Iedereen zoekt goede medewerkers en aangepast leiderschap. Elkeen wil de medewerkers voorbereiden op de competenties van de toekomst. Wendbaar met verandering omgaan, staat overal op de lijst. “We willen dat onze medewerkers onze ambassadeurs zijn en gaan van naam veranderen om onze publieke bekendheid te verhogen. Specifiek is dat we hier dag en nacht paraat staan voor de uitbating van een industriële site met medewerkers die in een overheidscontext werken. Dat is een enorme opdracht en die twee verzoenen met elkaar is mijn nieuwe, grote uitdaging.”