Privacyverklaring
Kirsten Wybouw
Kirsten Wybouw, Projectleider Vlaamse overheid
Tekst
Gert Verlinden

Loopbaan in eigen handen bij de Vlaamse overheid

1 december 2021
We moedigen medewerkers aan om ook stil te staan bij hun loopbaan wanneer het goed gaat
De Vlaamse overheid helpt medewerkers om hun loopbaan in handen te nemen met een breed ondersteuningsaanbod en een waaier aan instrumenten. Het doel? Medewerkers duurzaam inzetbaar maken. “Vooral bij de start en in het midden van de loopbaan wakkert de interesse aan”, aldus projectleider Kirsten Wybouw.

De Vlaamse overheid helpt medewerkers om hun loopbaan in handen te nemen met een breed ondersteuningsaanbod en een waaier aan instrumenten. Het doel? Medewerkers duurzaam inzetbaar maken. “Vooral bij de start en in het midden van de loopbaan wakkert de interesse aan”, aldus projectleider Kirsten Wybouw.

De diversiteit in de verschillende overheidsagentschappen is bovendien groot op het vlak van organisatiecultuur en zelfleiderschap. Wybouw illustreert met het voorbeeld van het Vlaams Agentschap Ondernemen en Innovatie. “Dat is een organisatie van de Vlaamse overheid die intrinsiek met thema’s zoals eigenaarschap en entrepreneurship aan de slag gaat naar de burger.  We veronderstellen dat verantwoordelijkheid nemen voor je loopbaan aanwezig is in het DNA van de medewerkers en de cultuur van het agentschap.”

De Vlaamse overheid is net zoals andere sectoren niet immuun voor langdurig personeelsverzuim. De groep medewerkers die kampt met een burn-out breidt uit. Het accent in het beleid verschuift naar proactieve actie: betekenisvol werk creëren, inzetten op activiteiten die energie geven en medewerkers bewuste loopbaankeuzes laten maken in functie van hun talenten, gericht op de langere duur van hun loopbaan. “Sommige groepen ondernamen pas actie wanneer ze zich niet meer goed voelden. We moedigen hen aan om ook stil te staan bij hun loopbaan wanneer het goed gaat”, legt projectleider Kirsten Wybouw uit.

Positieve gevolgen

De resultaten van een bevraging bij de deelnemers naar de impact op het individu, sluiten aan bij eerder onderzoek van Professor Ans De Vos van Antwerp Management School: er zijn positieve gevolgen op zelfsturing, motivatie, leren en ontwikkelen, relaties, welzijn en gezondheid. Toch blijft Wybouw voorzichtig om uitspraken te doen voor de groep van 29.000 Vlaamse ambtenaren: “We willen het effect van de investering nauwkeurig aantonen aan de beleidsmakers.”

Entrepreneurship

De diversiteit in de verschillende overheidsagentschappen is bovendien groot op het vlak van organisatiecultuur en zelfleiderschap. Wybouw illustreert met het voorbeeld van het Vlaams Agentschap Ondernemen en Innovatie. “Dat is een organisatie van de Vlaamse overheid die intrinsiek met thema’s zoals eigenaarschap en entrepreneurship aan de slag gaat naar de burger.  We veronderstellen dat verantwoordelijkheid nemen voor je loopbaan er bij wijze van spreken aanwezig is in het DNA van de medewerkers en de cultuur van het agentschap.”

Theoretisch bereikt het ondersteuningsaanbod 29.000 personeelsleden van de Vlaamse overheid. In de praktijk zijn hooggeschoolden en vrouwen oververtegenwoordigd in de groep die gebruikmaken van de tools (zie apart kader). “Een tienduizendtal kortgeschoolden bereiken, is een moeilijke uitdaging”, erkent Wybouw. “We zijn op zoek naar andere manieren om deze groep te bereiken. Het verhaal is niet afgerond. We hebben de ambitie om een doelgroepenwerking op te zetten, onder meer bij de vijftigers in de herfst van hun loopbaan. Toch benutten intussen al meer dan duizend medewerkers de zelfreflectie-oefeningen.”

Hoofd elders

Net zoals het gebruik van de loopbaancheques van de Vlaamse overheid een dip kende tijdens de coronapandemie, stelden minder medewerkers de vraag naar een loopbaanoriëntatiegesprek en downloadden ze minder loopbaanoefeningen. “In die verwarrende periode zaten mensen met hun hoofd elders”, aldus Wybouw. “De verloopintentie daalde ook tegenover de voorgaande jaren. Er loopt een interne communicatiecampagne om het thema in de kijker te plaatsen.”

Leidinggevenden

Hr geeft het goede voorbeeld. Zeven medewerkers van de afdeling Talent en Welzijn nemen de bijkomende rol op van loopbaanfacilitator die de medewerkers door het proces gidsen. “Die extra rol is een vorm van jobverrijking en is afgetoetst met de leidinggevende.”

Leidinggevenden bij de Vlaamse overheid leren om (betere) loopbaangesprekken te voeren. In hun leidende functie dragen ze vier petten: coach, ondernemer, leider en manager. “We leggen in dit project een lijn naar hun rol als coach en ondernemer”, stipt Wybouw aan. “We verwachten dat ze initiatief nemen en dat ook aanmoedigen bij anderen.”

Employer brand

De vakbonden zijn gematigd positief over het project. Ze uitten hun bezorgdheid over het bereik van de kortgeschoolde medewerkers. Op dit moment zijn medewerkers in de eerste vijf jaar van hun loopbaan en ook in het midden van de carrière het meest geïnteresseerd.

De Vlaamse overheid zal het project ‘Loopbaan in eigen handen’ aanwenden in een employerbrandingcampagne. “Zo tonen we aan kandidaten dat we aandacht hebben voor hun loopbaanaspiraties. Als we talent willen aantrekken, is inzetten op een loopbaan in beweging een troef. De behoeften van de huidige jonge generatie verschilt nauwelijks van de voorgaande, maar ze onderneemt sneller loopbaanacties. Dat dynamisme ondersteunen we.”