Vraag van de maand

Vraag van de maand

Kan iemand met een deeltijds werkregime een feestdag recuperen?

15 mei 2019

Dhr. Salles wordt door Delmore, een onderneming gevestigd in Louvain-la-Neuve, deeltijds te werk gesteld binnen het marketingdepartement. In het kader van zijn deeltijds werkregime (4/5de) werkt dhr. Salles niet op donderdag.

In 2019 valt Hemelvaartsdag op een donderdag, namelijk op donderdag 30 mei 2019. Kan dhr. Salles deze feestdag recupereren?

Helaas foutief...

Indien een feestdag op een zondag of een gewone inactiviteitsdag in de onderneming valt, moet de feestdag in principe worden vervangen door een gewone activiteitsdag in de onderneming. Deze vervangingsdag wordt dan beschouwd als een feestdag. De wet voorziet in een cascadesysteem voor het bepalen van deze vervangingsdag.

Voor deeltijdse werknemers moeten echter twee situaties worden onderscheiden:

De werknemer werkt volgens een vast werkrooster

Deeltijdse werknemers met een vast werkrooster hebben enkel recht op feestdagen (of vervangingsdagen) die samenvallen met hun gewone activiteitsdagen. Het loon voor de feestdagen wordt berekend op basis van het aantal uren dat de werknemer zou hebben gewerkt indien de desbetreffende feestdag een werkdag was geweest.

Wanneer de feestdag (of vervangingsdag) op een gewone inactiviteitsdag van de werknemer valt, heeft de werknemer geen recht op die vakantiedag, noch op een vervangingsdag of enig loon.

In het onderhavige geval heeft dhr. Salles tijdens de maand mei 2019 aldus recht gehad op een feestdag op woensdag 1 mei 2019 (Dag van de Arbeid), maar zal hij dit niet hebben op donderdag 30 mei 2019 (Hemelvaart).

De werknemer werkt volgens een variabel werkrooster

Deeltijdse werknemers met een variabel werkrooster hebben recht op alle feestdagen.

Indien de feestdag (of vervangingsdag) valt op een gewone werkdag op basis van het door de werkgever meegedeelde variabele uurrooster, heeft de werknemer recht op deze rustdag en op het loon voor het aantal op die dag geplande uren.

Indien de feestdag (of de vervangingsdag) valt op een gewone inactiviteitsdag van de werknemer op basis van het door de werkgever meegedeelde variabele uurrooster, heeft de werknemer geen recht op deze rustdag, maar wel op loon. Deze correctie is ingevoerd om eventueel misbruik door de werkgever bij de planning van de variabele werktijden te voorkomen.

Correct!

Indien een feestdag op een zondag of een gewone inactiviteitsdag in de onderneming valt, moet de feestdag in principe worden vervangen door een gewone activiteitsdag in de onderneming. Deze vervangingsdag wordt dan beschouwd als een feestdag. De wet voorziet in een cascadesysteem voor het bepalen van deze vervangingsdag.

Voor deeltijdse werknemers moeten echter twee situaties worden onderscheiden:

De werknemer werkt volgens een vast werkrooster

Deeltijdse werknemers met een vast werkrooster hebben enkel recht op feestdagen (of vervangingsdagen) die samenvallen met hun gewone activiteitsdagen. Het loon voor de feestdagen wordt berekend op basis van het aantal uren dat de werknemer zou hebben gewerkt indien de desbetreffende feestdag een werkdag was geweest.

Wanneer de feestdag (of vervangingsdag) op een gewone inactiviteitsdag van de werknemer valt, heeft de werknemer geen recht op die vakantiedag, noch op een vervangingsdag of enig loon.

In het onderhavige geval heeft dhr. Salles tijdens de maand mei 2019 aldus recht gehad op een feestdag op woensdag 1 mei 2019 (Dag van de Arbeid), maar zal hij dit niet hebben op donderdag 30 mei 2019 (Hemelvaart).

De werknemer werkt volgens een variabel werkrooster

Deeltijdse werknemers met een variabel werkrooster hebben recht op alle feestdagen.

Indien de feestdag (of vervangingsdag) valt op een gewone werkdag op basis van het door de werkgever meegedeelde variabele uurrooster, heeft de werknemer recht op deze rustdag en op het loon voor het aantal op die dag geplande uren.

Indien de feestdag (of de vervangingsdag) valt op een gewone inactiviteitsdag van de werknemer op basis van het door de werkgever meegedeelde variabele uurrooster, heeft de werknemer geen recht op deze rustdag, maar wel op loon. Deze correctie is ingevoerd om eventueel misbruik door de werkgever bij de planning van de variabele werktijden te voorkomen.

Vragen? Wij helpen graag verder!

Vraag van de maand