Een op de vijf overweegt andere job door corona-aanpak van werkgever

2 juni 2020
Tekst
Jo Cobbaut
Een op de vijf overweegt andere job door corona-aanpak van werkgever

Misschien vrezen nogal wat werknemers voor hun job, maar er is ook een grote groep van liefst 22% die ontslag overweegt. Reden? De manier waarop hun werkgever met de huidige pandemie is omgegaan.

Een en ander blijkt uit een bevraging van 2.800 respondenten van jobsite StepStone. Hoe zien werknemers de directe toekomst?

 • 34% kijkt er (heel erg) naar uit om terug te keren naar de werkplek.
 • 39% is er (nog) niet klaar voor.
 • 27% werkte van thuis uit, dus deze vraag was niet van toepassing voor hen.

Diegenen die wél willen terugkeren, doen dat vooral voor

 • de menselijke interactie (48%);
 • een her-balancering van het werk/privéleven (33%) en
 • de dynamiek op de werkvloer (28%).

Thuiswerk

Voor degenen die niet terug willen keren naar de werkplek, is thuiswerk de drijvende factor. Meer dan de helft (53%) geniet van werken op afstand en wil graag zo blijven werken. 43% vreest bovendien besmet te raken als ze teruggaan naar de werkplek, terwijl 26% denkt dat hun werkgever hun veiligheid niet kan garanderen.

Meteen, september of volgend jaar zijn de drie terugkeerdata

Voor de meeste werknemers zijn er momenteel drie voorkeursdata voor hun terugkeer op de werkplek:

 • meteen - in juni (57%);
 • in september (19%);
 • volgend jaar (11%).

Social distancing, flexibele uren & tests

Een zeer grote meerderheid van 91% vindt dat hun werkgever verantwoordelijk is voor hun veiligheid. Ze verwachten dat die werkgever zorgt voor:

 • social distancing (56%);
 • flexibele uren (53%);
 • antilichaamtests voor COVID-19 (50%);
 • werken op afstand voor elke werknemer (48%).

Of dat zal gebeuren, is verre van zeker. Op de vraag wat hun werkgever daadwerkelijk zal doen, zegt

 • 35% dat hun manager geen extra maatregelen zal nemen voor de terugkeer;
 • 45% dat ze niet weten wat hun werkgever zal doen.

22 procent overweegt ontslag

In sommige gevallen heeft het gebrek aan aanvullende maatregelen of communicatie ook een meer tastbaar effect op de werknemers. Ondanks de crisis overweegt 22% nu hun job op te zeggen vanwege de manier waarop hun werkgever met de pandemie is omgegaan.

Langetermijneffecten

StepStone onderzocht ook de langetermijneffecten van de coronacrisis op het welzijn van de werknemers. Voor hen persoonlijk vreest:

 • 37% voor financiële problemen;
 • 28% mentale problemen;
 • 28% langdurige fysieke problemen.

Meer thuiswerk en flexibiliteit

En wanneer denken ze dat alles weer wordt zoals voorheen? 76% denkt dat hun arbeidsleven er nooit meer zal uitzien zoals voor de crisis. Dit hoeft volgens hen echter niet per se een slechte zaak te zijn:

 • 71% zegt dat hun werkgever nu meer openstaat voor thuiswerk en flexibele werkomstandigheden;
 • 61% zegt dat elke werknemer nu alles moet geven op het werk om de crisis te boven te komen.