17% loontrekkenden kregen loonbonus

15 maart 2021
Beeld
Shutterstock
17% loontrekkenden kregen loonbonus

Om werknemers te motiveren om samen een doelstelling te realiseren, bestaat er sinds 2008 de loonbonus. In 2020 kreeg 17% van alle loontrekkenden in de privésector een loonbonus uitbetaald omwille van behaalde collectieve doelstellingen. Een vaccinatiegraad als collectieve doelstelling zal de FOD WASO niet aanvaarden.

Arbeiders maken nu iets meer dan één derde uit (36%), zo zag hr-dienstverlener SD Worx in zijn cijfers. De groep van de arbeiders groeide het laatste jaar trouwens met 10%.

Gemiddeld € 801 bruto of € 695 netto per jaar extra

Annelies Rottiers, Business Unit Manager Consultancy KMO, rekent voor dat de medewerker netto meer over houdt. De werkgever kan maximaal € 3.447 bruto als collectieve bonus toekennen. Als werknemers het resultaat halen, houden ze netto € 2.996,48. “De kost van de werkgever blijft beperkt tot € 4.584,51.”

In 2020 is het uitgekeerde bedrag licht gestegen tot gemiddeld € 801 per jaar, iets meer dan in 2019 (+3,6%). De objectieven en bonussen worden minimum 3 maand -soms een jaar- op voorhand bepaald.

Grootste groei bij werkgevers met minder dan 50 werknemers

Na 12 jaar is de formule al beter bekend bij werkgevers; 66% van de werkgevers met een loonbonus hebben minder dan 50 werknemers. De grootste groei ziet SD Worx bij de kleinste kmo’s: + 12,81% bij organisaties van minder dan 20 werknemers en +9,90% bij kmo’s met 20-49 werknemers. Rekening houdend met het aantal organisaties, is het succes vandaag het grootst bij organisaties met 250-1000 werknemers. SD Worx vermoedt dat dit te maken heeft met de strikte procedure die je als werkgever moet doorlopen.

Werkgevers hebben tot eind april om een plan te maken en in te dienen bij de FOD WASO, als ze graag een gezamenlijk objectief stellen voor het kalenderjaar 2021. Het kan gaan om doelstellingen voor alle werknemers of voor groepen van werknemers. Voor het laatste half jaar heb je tijd tot eind augustus.

Vaccinatiegraad als collectieve doelstelling kan niet

Renata De Witte vroeg aan de FOD WASO (werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg) of een gemeenschappelijke vaccinatiegraad op ondernemingsvlak (vb. 90%) aanvaardbaar is, maar kreeg van de FOD WASO als antwoord dat ze een dergelijke doelstelling niet zal aanvaarden. De dienst ziet geen verband met de collectieve resultaten van een onderneming. Bovendien is de vraag of het ethisch is om een werknemer moreel te verplichten om zich te laten vaccineren. “Een daling van verzuim of van arbeidsongevallen kunnen wel deel uitmaken van een bonusplan, in hat kader van een preventieplan.”

Per bedrijf beoordeelt de bevoegde ambtenaar van de FOD WASO autonoom de doelstelling(en) indien het bedrijf een bonusplan indient via ondernemingsakkoord.  Hij/zij neemt de beslissing tot al dan niet goedkeuring van het bonusplan. De doelstelling mag niet behoren tot het normale takenpakket van de werknemer.

De top 3 van de meest gehanteerde doelstellingen

  • Behalen van bepaalde omzet of winstdoelstelling
  • Klantentevredenheid op basis van objectief uitgevoerde enquêtes
  • Terugdringen van foutenmarge in productie-omgevingen

Wat kan dus niet:

  • Halen van boekhoudkundige deadlines: behoort tot het normale takenpakket van de werknemer
  • Behalen van een maandelijks verkoopcijfer: de referteperiode is korter dan 3 maanden
  • Betere kwaliteit in klachtenbehandeling: de doelstelling is niet meetbaar