4 op 10 werknemers tevreden met aanpak tijdens corona

22 maart 2021
Beeld
Shutterstock
4 op 10 werknemers tevreden met aanpak tijdens corona

Slechts 43% van de werknemers is tevreden over de manier waarop hun werkgever de coronacrisis aanpakt. Bovendien ervaart een derde van de respondenten minder werkplezier. Dat heeft vooral te maken met de beslissingsruimte die ze krijgen en hoe goed de leidinggevende hen motiveert.

Dit blijkt uit een enquête over werkplezier van Accent bij 1.001 respondenten in samenwerking met Impetus Academy, en spin-off van Universiteit Gent.

Werkgevers pakken coronacrisis goed aan

Bijna de helft van de werknemers (43%) is globaal genomen tevreden over hoe hun werkgever de coronacrisis heeft aangepakt. Ze zijn te spreken over de maatregelen nam met betrekking tot veiligheid en bescherming op de werkvloer (56%) en over de communicatie daarover (54,6%).

Maar door de lockdowns en het verplichte thuiswerken voelt een kwart van de werknemers zich minder betrokken bij de organisatie in vergelijking met vroeger. 40,6% voelt nu meer afstand tot de collega’s. Opvallend: voor een kwart, vooral jongere werknemers, is het contact net intenser geworden.

33% van de respondenten ervaart nu minder werkplezier dan voor de coronacrisis. Telewerken heeft voordelen, maar continu en verplicht telewerken heeft ook nadelen: “Enkel virtueel afstemmen met collega’s is soms moeilijker en het wegvallen van onder meer de koffiehoekbabbels maakt eenzamer en veroorzaakt mentale afstand tussen onszelf en het werk,” aldus Tim Vantilborgh, Prof. Dr. WOPS, VUB.

54% van de Belgen ervaart veel werkplezier

Iets meer dan de helft van de respondenten (54,4%) ervaart een hoge mate van werkplezier op zijn huidige job. Opvallend: 55+’ers ervaren over het algemeen meer werkplezier dan hun collega’s tussen 35 en 44 jaar. Respondenten zijn onder andere tevreden met het contact tussen collega’s, jobzekerheid, de ruimte voor creativiteit op en de zinvolheid van hun werk.

Maarten Vansteenkiste, motivatiepsycholoog en hoogleraar UGent, noemt werkplezier van vitaal belang omdat intrinsiek gemotiveerde werknemers meer volharden, proactiever en productiever zijn. We putten werkplezier uit de inhoud van ons werk, maar ook uit de fijne omgang met en steun van collega’s. “Door het vele telewerk worden werkdagen monotoner en zijn we gedwongen tot meer zelfdiscipline. Er is meer vrijheid maar minder structuur en die is essentieel om op het einde van een werkdag met een goed gevoel terug te blikken.”

Leidinggevenden doen het niet slecht. 63,1% geeft aan dat hij/zij goed motiveert door

 • te luisteren naar voorstellen,
 • vertrouwen te tonen en
 • de professionele en persoonlijke groei te steunen.

Sommigen ervaren demotiverende elementen

 • één op drie ervaart dat hun leidinggevende hen schuldgevoelens aanpraat;
 • 40% ervaart slechts beperkte steun in de professionele en persoonlijke groei;
 • één op drie weinig verantwoordelijkheden of beslissingsvrijheid.

Prof. Nathalie Aelterman, UGent, adviseert leidinggevenden dan ook om autonomie te voeden door

 • in dialoog te gaan,;
 • keuzes te bieden;
 • taakinhouden af te stemmen op de interesses van teamleden;
 • hun voelsprieten op te zetten voor de signalen die zijn team uitzendt;
 • zich op de werkvloer te laten zien;
 • oprechte interesse te toont in wat zijn medewerkers bezighoudt, zowel op als naast de werkvloer.

Zo zal hij een betere band met zijn team opbouwen. Al deze elementen vormen de sleutel tot een beter welzijn en minder burn-out, maar ook tot een groter aanpassingsvermogen, meer initiatief én betere prestaties op de werkvloer.”