Privacyverklaring

Aantal fietsvergoedingen bij kmo’s blijft stijgen

15 september 2022
Tekst
Jo Cobbaut
Beeld
pexels

In de eerste zes maanden van 2022 kreeg 1 op de 5 medewerkers bij kmo’s in ons land een fietsvergoeding.

Hr-dienstengroep Liantis analyseerde data bij 263.000 kmo-werknemers en concludeert dat 19,5% van de kmo-medewerkers een fietsvergoeding kreeg van hun werkgever gedurende de eerste zes maanden. Vrouwelijke medewerkers (58%) fietsen iets meer dan mannen.

Het aandeel kmo-medewerkers dat een fietsvergoeding krijgt, zit al enkele jaren in de lift. Zo ging het in dezelfde periode in 2018 nog om 14,1%, 5,4 procentpunt minder dan dit jaar. In de coronajaren 2020 en 2021 steeg het cijfer iets minder snel, doordat heel wat medewerkers verplicht moesten thuiswerken, aldus juridisch adviseur Kim Devries van Liantis.

Bron: Liantis

Fietsvergoeding: wanneer precies?

Sinds 1 januari 2022 is er een nieuw maximumbedrag voor de fietsvergoeding van kracht: 0,25 euro per afgelegde kilometer. In bepaalde sectoren is het verplicht om een fietsvergoeding uit te betalen. Soms zelfs niet alleen voor het woon-werkverkeer, maar ook voor andere verplaatsingen met de fiets in opdracht van de werkgever.

“Werkgevers uit de privésector kunnen zelf kiezen of ze de forfaitaire fietsvergoeding van 0,25 euro per kilometer toepassen. Ze kunnen ook kiezen om een ander, lager bedrag uit te betalen aan hun medewerkers. In bepaalde sectoren hebben ze wel afgesproken om het maximumbedrag uit te betalen. Denk maar aan de kapperssector of bepaalde zorgsectoren”, aldus Kim Devries. “Er zijn bovendien geen sociale bijdragen en belastingen verschuldigd op de fietsvergoeding, zolang het maximumbedrag per kilometer niet overschreden wordt."

Groene mobiliteit

Het feit dat meer kmo-werknemers een fietsvergoeding krijgen is een goede indicatie dat meer werknemers effectief de fiets nemen om zich te verplaatsen naar het werk én dat ook meer kmo-werkgevers dat belonen. “We weten dat meer werkgevers – zeker ook gestuwd door de war for talent – dit goed omkaderen: ze voorzien kleedruimtes, douches, goede fietsenstallingen… om hun medewerkers aan te moedigen om zich met de fiets te verplaatsen. In heel wat bedrijven kunnen medewerkers ook kiezen voor een leasefiets: opnieuw een factor die het fietsen stimuleert”, aldus Kim Devries.

Kim Devries van Liantis denkt dat steeds meer medewerkers de fiets zullen nemen. doordat de “de energieprijzen de pan uitswingen. Ze zullen vermoedelijk weer vaker naar kantoor komen én ook proberen om te besparen op de brandstofprijzen.”