Aantrekkelijkheid van grote privéwerkgevers immuun voor corona

27 mei 2021

Corona heeft de aantrekkelijkheid van grote bekende bedrijven als werkgever blijkbaar niet verzwakt. Werkgeversmerken werden zelfs nog wat sterker en werknemers kozen ondanks de economische crisis niet voor meer zekerheid.

Een en ander blijkt uit de 21ste editie Randstad Employer Brand Research. In tegenstelling tot wat Randstad Research vorig jaar bij de 20ste editie voorspelde, blijkt bij de editie van dit jaar dat corona weinig invloed gehad heeft op de werkgeversaantrekkelijkheid. Op basis van de evoluties na de financiële crisis in 2008 ging Randstad Research er van uit dat de globale scores inzake aantrekkelijkheid zouden dalen, zo schrijft Jan Denys van Randstad. In situaties van zwakke economisch conjunctuur kiezen mensen al sneller voor meer zekerheid, ten nadele van sterkere loonsvoorwaarden. Dat bleek in 2020 niet het geval.

Employer Branding breekt door

Onderzoeker Jan Denys van Randstad Research verwachtte ook wijzigingen in de rangschikking van meest aantrekkelijke sectoren en bedrijven. In realiteit heeft corona weinig of geen invloed uitgeoefend op de aantrekkelijkheid van bedrijven. Zowel de algemene aantrekkelijkheid als de scores voor de verschillende criteria (loon, werkzekerheid, werksfeer) gingen er licht op vooruit. De belangrijkste reden hiervoor is wellicht dat corona tot op dit ogenblik niet heeft gezorgd voor een economische recessie. De impact op de werkloosheid was tot nu heel beperkt; 4,4% werd werkloos, ruim werd 8% tijdelijk werkloos, maar 62% is aan het werk zoals voorheen.

Maar arbeidsmarktdeskundige Jan Denys ziet nog een mogelijke verklaring voor het standhouden van de werkgeversmerken: “Dit is de eerste crisis waarbij bedrijven actief employer branding zijn blijven inzetten. Bij de vorige crisis was employer branding nog niet sterk genoeg ingeburgerd en verdween het voor een tijd naar de achtergrond. Dit is deze keer veel minder gebeurd. Heel wat bedrijven hebben ook in 2020 hun employer branding activiteiten verder gezet. Onze vrees in deze was onterecht. In die zin was 2020 wellicht het jaar van de definitieve doorbraak van employer branding.”

Criteria

Op basis van welke criteria zeggen mensen dat ze voor een bedrijf willen werken?

Corona zorgt niet voor een herijking van deze criteria waarom men voor een specifieke werkgever kiest. Het criterium ‘loon en voordelen’ blijft onbedreigd de belangrijkste driver en behoudt de historisch grote voorsprong op ‘werksfeer’ en ‘werkzekerheid’. De driver ‘balans werk-privé’ staat opnieuw op vier.

De farmasector is opnieuw de meest aantrekkelijke sector. En zelfs de winnaar is geen onbekende: Janssen Pharmaceutica.

Het onderzoek De aantrekkelijkste werkgevers slaat op privébedrijven actief in België met minstens 1000 medewerkers. Dat werden er uiteindelijk 182.