Aanwervingsintentie kmo’s stijgt licht

8 juli 2019
Tekst
Patrick Verhoest
Aanwervingsintentie kmo’s stijgt licht

De SD Worx-barometer voor aanwervingsintenties voor kmo’s (< 100 werknemers) geeft een lichte stijging weer. De verwachtingen over het werkvolume zijn minder optimistisch: 65% verwacht een status quo. Overigens meent een op de vijf dat het politieke klimaat de tewerkstellingsintenties beïnvloedt.

Meer dan een derde wil aanwerven

37,4% van de Belgische kmo’s wil aanwerven. Annelies Rottiers, strategisch adviseur kmo bij SD Worx, ziet de tewerkstellingsintentie bij kmo’s met 50-99 werknemers oplopen tot 86,5%. In drie kwart van de gevallen gaat het om vast werk. Bij de kleinste kmo’s kijkt de ondernemer eerder naar freelance en tijdelijk werk via interim of contract bepaalde duur.

Status quo in volume

Het aantal kmo’s dat een status quo verwacht in het werkvolume steeg significant tot 65%. Iets minder dan een op de drie verwacht een toename van de hoeveelheid werk: 29,1% is de laagste meting sinds 2016. De Belgische kmo is wat negatiever over de verwachte evolutie in de hoeveelheid werk in de komende drie maanden. De grootste ondernemingen (50-99 werknemers) hebben een duidelijk hogere verwachting dan de kleinste ondernemingen (<5 werknemers): 58,2% t.o.v. 24,1%.

Politiek

Opvallend, een op de vijf kmo’s (20,7%) geeft aan dat het huidige politieke klimaat hun tewerkstellingsintentie beïnvloedt. Bij organisaties met 50-99 werknemers is dat veel minder het geval.