Amper 4 op 10 HR-afdelingen betrokken bij verandertrajecten

20 mei 2019
Tekst
Jo Cobbaut
Amper 4 op 10 HR-afdelingen betrokken bij verandertrajecten

De verdere automatisering en de doorbraak van artificiële intelligentie zullen de arbeidsmarkt sterk veranderen. Dat verwachten zowel werkgevers als werknemers. Zo voorspelt driekwart van de leidinggevenden – vergeleken met een kwart vorig jaar – marktverstoringen. Ook vreest een op de drie werknemers voor jobverlies door de automatisering. HR wordt cruciaal om het bedrijf future proof te maken.

Een en ander blijkt uit de Global Talent Trends-survey van consultancybedrijf Mercer bij ruim 7.300 leidinggevenden, HR-verantwoordelijken en werknemers.

Meer automatisering

De voorbije jaren zijn veel organisaties overgestapt van een afwachtende naar een meer proactieve en voorbereidende houding. Zo geeft 60 procent van de leidinggevenden aan om volgend jaar meer werk te automatiseren. Tegelijk zijn ze ervan overtuigd dat investeren in talent – door de vaardigheidskloof te analyseren en functies aan te passen om deze te dichten – de beste ‘return on investment’ blijft.

Automatisering houdt echter niet alleen het verdwijnen van jobs in, maar creëert ook nieuwe jobs. HR-verantwoordelijken die vandaag al inzetten op het bij- en herscholingen van hun werknemers, zullen een voorsprong nemen op de rest en vermijden dat er een vaardigheidskloof ontstaat.

Onrust

Door de vele veranderingen vreest de werknemer voor zijn job. Werkgevers moeten zich daar meer bewust van zijn, want het is moeilijk om ongeruste mensen het gevoel te geven dat ze belangrijk zijn voor het bedrijf. Betrokkenheid is een belangrijke katalysator van het engagement van de werknemer.

Centrale rol voor HR

In tijden van grote veranderingen is het voor werkgevers belangrijk om de vinger aan de pols te houden. Het moreel van werknemers is een belangrijke barrière voor de acceptatie van verandering. In die context is de rol van de HR-professional in het behouden van talent en vertrouwen dus cruciaal.

Dat neemt niet weg dat vandaag amper vier op de tien HR-professionals van bij het begin betrokken worden bij veranderingstrajecten.

Werknemers verwachten visie en groeikansen

Mercer toont voorts aan dat, om in turbulente tijden talent aan te trekken, eenvoudige en efficiënte bedrijfsvoering nodig is. Uit het onderzoek blijkt dat werknemers drie keer meer geneigd zijn om voor een organisatie te werken die snelle besluitvorming faciliteert.

Meer dan de helft van de werknemers (56%) vindt het ook belangrijk om zijn vaardigheden continu te kunnen ontwikkelen, om zich zo te kunnen aanpassen in een veranderende werkomgeving.