Arbeiderslonen in bouwsector het hoogst

26 mei 2021

Acht op de tien van de arbeidersfuncties met de hoogste lonen hebben een link met de bouwsector. Het gaat niet alleen om leidinggevende functies als werfleider en meestergast, maar ook om uitvoerende jobs zoals isoleerder, boormeester, bekister, metser en asfaltwerker.

Werfleider staat met stip op één met een uurloon van meer dan 20 €, gevolgd door jobs als meestergast/ploegbaas, waarmee je ook in de industrie aan de slag kan. Dat geldt trouwens ook voor koeltechnici. Drukker (op plaats vijf) en CNC programmeur (voor werktuigen) (op plaats tien) zijn de enige beroepen die geen link hebben met de bouwsector. Dat blijkt uit de laatste benchmarkcijfers van meer dan 8000 bedrijven met meer dan 130.000 arbeiders. In totaal brengt SD Worx zo 106 referentiefuncties in kaart.

Voor berekening van het bruto normuurloon voor arbeiders gaat men uit van het reëel uurloon (bruto), omgerekend naar een 38u werkweek, maar exclusief bijkomende vergoedingen zoals ploegenpremies, variabele vergoedingen, etc.

Top 10 lonen arbeiders: acht op de tien functies gelinkt aan bouw

Kim Van Houtven, consultant bij SD Worx: “De bouwsector telt heel wat knelpuntberoepen. Minder bekend is dat deze sector ook zeer goed betaalt: de minimumbarema’s liggen relatief hoog. Bovendien zijn er functies waarvoor werkgevers boven barema betalen, omwille van de vereiste scholing, zoals werfleider. In de bouw is de mediaan waarde voor deze job 21,70€ per uur. Het zijn jobs waarvoor je vroeg uit de veren moet en je soms ver moet verplaatsen, maar de vergoeding is mooi.”

Maar naast de functie spelen ook organisatiegrootte en regio een rol.

Een werfleider heeft kans om meer te verdienen in een groter bouwbedrijf, maar regio speelt voor hem of haar minder.

Voor een meestergast of metser is de regio bepalender, de grootte van de organisatie niet. Metselwerk betaalt bv. beter in Limburg, West-Vlaanderen, Antwerpen en Brussel (18,48€ mediaanwaarde). De andere regio’s iets minder.

Niet alle knelpuntberoepen betalen zo goed

In januari 2021 tellen de bouwberoepen in Vlaanderen maar liefst 33 knelpuntfuncties. Er spelen drie mogelijke oorzaken, soms een combinatie:

 • er bieden zich te weinig kandidaten aan,
 • het profiel van de kandidaten sluit niet aan (ervaring, opleiding) en
 • te weinig kandidaten door de specifieke arbeidsomstandigheden.

Bij bouwtechnici zoals werfleider, maar ook installateurs, spelen de eerste twee oorzaken. Specifieke arbeidsomstandigheden spelen voor de arbeiders in de wegbouw (asfalteerders). Teweinig ervaring speelt bv. bij metsers, zo stelt het laatste rapport van de VBAB. In de top 10 van de knelpuntberoepen in Vlaanderen zijn er drie in de bouw:

 • Conducteurbouw/werfleider (op plaats drie),
 • calcularor bouw (op plaats zes) en
 • Technicus studiebureau bouw (op plaats zeven).

In Brussel staat voortaan ook ‘bouwvakker gespecialiseerd in renovatie’ ook op de lijst van knelpuntberoepen, naast elektriciens en dakdekkers.

Ook in Wallonië mankeren werkgevers metsers, elektriciens, werfleiders, schrijnwerkers, plafoneerders, koeltechniekers, installateurs van verwarming en houtstructuren.

Mooie extra’s

In het paritair comité van de bouwsector (PC 124) legden de sociale partners o.a. volgende voordelen vast:

 • Naast de verplaatsingsvergoeding (vergoeding kost verplaatsing woon-werkverkeer) ook een mobiliteitsvergoeding op basis van kilometers. Ze is anders voor een passagier dan voor een bestuurder;
 • een betaalde mobiliteitsdag voor de arbeiders die op jaarbasis een mobiliteitsvergoeding ontvangen voor meer dan 43.000 km/jaar;
 • een promotievergoeding: jaarlijks 1% van het nog terug te betalen kapitaal van de hypothecaire lening hoofdverblijfplaats met een minimum van 12,39 euro en een maximum 383 euro;
 • een hospitalisatieverzekering (voor de arbeider zelf – niet voor de gezinsleden);
 • een aanvullend pensioen. Het bedrag van de premie is afhankelijk van het loon en het aantal jaren dienstanciënniteit;
 • in de sector heeft men geen traditionele 13e maand, maar wel een getrouwheidspremie van 9% van het verdiende brutoloon aan 100 % in de periode van 1 juli 2020 tot en met 30 juni 2021;
 • ecocheques van 100 EUR (bedrag voor een voltijdser);

Niet verplicht zijn : collectieve voordelen zoals bv. maaltijdcheques. Ongeveer vier op tien arbeiders in de bouw krijgen maaltijdcheques.

In de praktijk

De Groep Vanhout (BESIX Group) is actief met 500 medewerkers in een brede waaier van bouwactiviteiten: kantoorgebouwen, utilitaire en residentiële projecten, zwembaden, zorgprojecten en industriële productie-eenheden. Ceo Ronny Eijckmans noemt de mobiliteit van zijn een belangrijke uitdaging: “De verplaatsingsvergoedingen zijn weliswaar meegenomen, maar de meeste mensen vinden dat deze niet in verhouding staan met de tijd die ze onderweg zijn, zeker niet als er files op het traject zijn. Tegenwoordig willen onze Belgische vakmensen liever dichtbij werken en een uur langer werken, dan in een camionette te zitten. Al is niet iedereen hetzelfde. Daarom is het jammer dat er geen mogelijkheden zijn om meer individueel en op maat te kunnen verlonen. Sommigen zouden bv. wel graag een fiets willen kiezen via het werk maar het strikte wettelijke kader beperkt de mogelijkheden.

Ook betaalt de werkgever ‘weerverlet- en getrouwheidszegels’, in totaal zo’n 11% van de brutoverloning er bovenop,“ weet Ronny Eijckmans van Vanhout. “Dit jaar zetten we wel weer een bonusplan voorop, waardoor we werken aan onze gezamenlijke doelstelling qua veiligheid. Hierop zijn minder belastingen verschuldigd, een mooi extraatje voor onze mensen. Het is een evenwichtsoefening: als werkgever wil je marktconform verlonen, want met te hoge lonen zou je jezelf uit de markt prijzen.”