Privacyverklaring

Auto blijft pendeloptie nummer 1

14 september 2022
Tekst
Jo Cobbaut
Beeld
beeld Tempo-Team

Bijna zes op tien (57%) werknemers komt met de auto naar het werk, evenveel als voor de coronacrisis in 2020. Tegelijk werken één op twee regelmatig van thuis uit, dus hoeven ze minder vaak de baan. Werkgevers investeren ook meer in een duurzamer mobiliteitsbeleid.

Dat blijkt uit onderzoek in opdracht van hr-dienstverlener Tempo-Team in samenwerking met prof. dr. Anja Van den Broeck, arbeidsmotivatie-expert aan de KU Leuven.

Hoe komen de bevraagde werknemers naar het werk?

 • 44% gebruikt de eigen wagen;
 • 12% beschikt voor deze verplaatsing over een bedrijfswagen;
 • 19% heeft een (elektrische) fiets of step;
 • 13% neemt het openbaar vervoer (13%) en
 • 7% wandelt.

Wat kan de autopendelaars bekeren tot een meer duurzame keuze?

 • 20% denkt dan aan een betere verbinding tussen hun thuis en werkplek;
 • 20% denkt aan een hogere bijdrage van de werkgever of de overheid om de kosten van groene wagens te vergoeden;
 • 11% verwacht frequenter en/of stipter openbaar vervoer en
 • 11% rekent daarvoor op een betere fietsvergoeding.

Pendelstress

Werknemers zijn dagelijks meer dan één ​ uur onderweg van en naar hun werk (72 minuten, met een mediaan van 60 minuten). Een op vier werknemers zegt zelfs dat hun woon-werktraject hen stress bezorgt.

Deze stress heeft gevolgen: bij drie op tien is er een negatieve weerslag op hun werk-privébalans en die maakt hen vatbaarder voor een nieuwe job.

Toch geeft vier op tien werknemers ook aan te kunnen ontspannen tijdens het woon-werkverkeer en 25% geeft zelfs toe dat de weg van en naar het werk hen helpt om werk en privé beter van elkaar te scheiden. ​

“Uit ons onderzoek blijkt dat hoe langer werknemers onderweg zijn, hoe minder werkplezier, motivatie en engagement ze hebben. Hoewel het woon-werktraject voor sommigen niet altijd ideaal is, brengt het ook een aantal voordelen met zich mee. Zo zien we onder meer dat mensen de pendeltijd gebruiken om hun werk en privé los te koppelen van elkaar. Daarnaast bracht de opkomst van het telewerk ook meer evenwicht”, aldus Wim Van der Linden, woordvoerder bij Tempo-Team.

Werkgevers investeren in duurzamere mobiliteit

Naast het toelaten van thuiswerk stimuleren werkgevers een duurzamer woon-werk verkeer door

 • fietsvergoedingen (27%),
 • douchemogelijkheden op het werk (25%),
 • laadpalen (19%),
 • bedrijfsfietsen en fietsherstellingen (12%) en
 • hybride wagens in het wagenpark (12%).

De meesten doen dit uit zorg voor

 • hun maatschappelijk verantwoord ondernemen (30%),
 • de planeet ​ (23%);
 • voor een duurzaam beleid dat financieel interessanter is voor de medewerkers (19%).

Slechts 5% van de werkgevers geeft aan dat het verduurzamen van de mobiliteit van hun werknemers momenteel geen prioriteit is voor hen.