Belgische arbeidsmarkt herstelt trager dan in buurlanden

23 maart 2021
Belgische arbeidsmarkt herstelt trager dan in buurlanden

In de voorbije 12 maanden heeft de Belgische arbeidsmarkt zich opvallend minder snel hersteld dan in de buurlanden.

Dat blijkt uit een analyse van de evolutie van het aantal vacatures door Indeed. De vacaturesite stelt vast dat de Belgische arbeidsmarkt 1 jaar na het uitbreken van de coronacrisis nog steeds sterk achterop hinkt in vergelijking met onze buurlanden.

Conservatievere bedrijven

“De impact in elk land is een rechtstreeks gevolg van de genomen maatregelen”, zegt Arjan Vissers, verantwoordelijk voor strategie bij Indeed. “De zwaarte van de pandemie, de genomen maatregelen en de economische samenstelling van het land zijn daarbij de meest bepalende factoren.”

Zo greep de Belgische overheid al snel in met de eerste lockdown. “Door de abrupte stopzetting van de economie schoot de tijdelijke werkloosheid omhoog, en daar draagt de Belgische economie nog steeds de gevolgen van. Bovendien zijn bedrijven in België ook conservatiever. En hoewel in België sprake was van een minder grote omzetdaling bij de eerste lockdown, bleven de bedrijven na de heropstart vasthouden aan hun oorspronkelijke plan. Hierdoor is er nog steeds een achterstand.”

Europa versus VS

Ook het verschil tussen Europa en de VS is opmerkelijk. In de VS ontslaan bedrijven snel, wat een sterke impact had, maar bij heropening hebben ze tegelijk grote aanwervingsproblemen. In Europa is er meer gekozen voor steunmaatregelen via de overheid, zodat de mensen in dienst bleven en we nu ook minder grote schommelingen zien. De interne capaciteit wordt eerst opnieuw geoptimaliseerd alvorens opnieuw te starten met aanwervingen.

“De bouwsector is wat dat betreft een goed voorbeeld van hoe de overheidsmaatregelen invloed hebben. In België golden allerlei beperkende maatregelen en werden de activiteiten tijdelijk stilgelegd, met alle gevolgen voor de tewerkstelling vandien. Daardoor ligt het vacatureniveau vandaag ruim 21% lager dan een jaar geleden. In Nederland zien we juist een stijging van 22% in vacatures ten opzichte van vorig jaar. Het grote verschil is dat daar de bouw gewoon door kon blijven gaan”, aldus Vissers.

Indeed stelde tenslotte vast dat het snelste herstel vooralsnog plaatsvond in Duitsland, de grootste economie van de eurozone. Daar is van heel vroeg in de pandemie al ingezet op een zeer sterke beheersing van het virus en dat vertaalt zich nu ook op de arbeidsmarkt. Maar ook Frankrijk en Nederland presteerden merkelijk beter dan België.