Beter presterende beursgenoteerde bedrijven betalen ceo relatief minder

4 december 2019
Tekst
Jo Cobbaut
Beter presterende beursgenoteerde bedrijven betalen ceo relatief minder

Ceo's van Belgische beursgenoteerde bedrijven verdienen minder dan in menig ander Europees land. Bovendien zijn de topsalarissen in 40% van de Belgische ondernemingen over de afgelopen drie jaar gedaald. Dat hoeft geen probleem te zijn, want de beter presterende bedrijven betalen hun ceo's relatief minder.

Ceo's van de Belgische beursgenoteerde ondernemingen verdienen significant minder dan hun collega’s in Frankrijk, Duitsland, Zwitserland en het Verenigd Koninkrijk. Dat blijkt uit het jaarlijks onderzoek naar de salarissen van ceo’s van 899 beursgenoteerde ondernemingen door het Executive Remuneration Research Centre van Vlerick Business School onder leiding van Xavier Baeten en onderzoekster Bettina De Ruyck.

Mediaansalarissen daalden

De studie ziet geen significante verschillen met de salarissen in Zuid-Europa. Enkel de ceo’s van Scandinavische beursgenoteerde bedrijven verdienen minder dan de Belgische.

Bovendien is het mediaansalaris (vast + bonus + langetermijnbeloning) zowel in de bedrijven van de Bel 20, de Bel Mid als de Bel Small in het afgelopen jaar gedaald. Dat mediaansalaris lag in 2018 op:

  • 1.875.000 euro in de Bel 20,
  • 690.000 euro in de Bel Mid en
  • 465.000 euro in de Bel Small.

Xavier Baeten, professor Reward and Sustainability: “Toch hoeft dit geen pleidooi te zijn voor hogere salarissen. We stellen namelijk vast dat de beter presterende bedrijven hun ceo’s relatief minder betalen. Bovendien vinden we een positief verband tussen de hoogte van het salaris van de ceo en de versnippering van het aandeelhouderschap, wat een weerspiegeling is van een machtspositie van de ceo ten opzichte van de aandeelhouders.”

Nieuwe regel rond aandelenbezit

Een belangrijke vernieuwing in de Belgische Corporate Governance code legt de raad van bestuur op om een minimumbedrag aan aandelen te bepalen die het topmanagement voortdurend moet aanhouden.

"Deze praktijk is in België momenteel nog absoluut niet wijdverspreid", stelt Xavier Baeten vast. "Slechts 6% van de bedrijven verplicht dit al. In Nederland (36%), Frankrijk (49%) en het Verenigd Koninkrijk (96%) komt dit veel meer voor.” Opmerkelijk is dat bedrijven dit bedrag meestal bepalen in functie van het vast salaris. Door de band genomen moet de ceo dan een equivalent van tweemaal zijn/haar jaarsalaris aanhouden onder de vorm van aandelen.

De raad en de topsalarissen

De huidige editie van het onderzoek bekijkt ook specifiek de relatie tussen de samenstelling van de raad van bestuur en de remuneratie van de ceo.

Eerst en vooral bleek dat in België doorgaans 36% van de bestuurders vrouwelijk is, en dat de gemiddelde leeftijd van de bestuurders 59 jaar is.

Verder ligt de remuneratie van de ceo hoger in bedrijven waar meer nationaliteiten in de raad van bestuur zetelen, en ook waar de bestuurders een ruimer netwerk hebben. Opvallend is dat een vertegenwoordiging van de werknemers in de raad van bestuur geen impact heeft op de hoogte van de remuneratie van de ceo.

Stoxx Europe 600

Voor deze editie werden alle ondernemingen van de Stoxx Europe 600 index opgenomen, wat het staal uitbreidt naar 15 landen. Deze ondernemingen vertegenwoordigen 90% van de vrij verhandelde aandelen van de Europese markten. Voor België en Nederland werden alle beursgenoteerde ondernemingen opgenomen.

Alle remuneratiekenmerken werden in kaart gebracht, met name:

  • de remuneratieniveaus,
  • de remuneratie-instrumenten,
  • de onderliggende criteria,
  • het stemgedrag van de aandeelhouders, en
  • de openbaarmakingspraktijken van de bedrijven.