Betere werksfeer vermindert werkstress

12 november 2019
Tekst
Jo Cobbaut
Betere werksfeer vermindert werkstress

Uit een Nederlandse enquête blijkt dat werknemers die lijden onder stress, het meest gebaat zijn bij een betere werksfeer. Een open cultuur, vertrouwen en hulpvaardige collega's blijken erg belangrijk.

In Nederland deed de Nationale-Nederlanden (NN), een financiële dienstverlener, een werkstressonderzoek in sectoren die naar verluidt veel uitval kennen door stress, met name onderwijs, ICT en zorg. Het Nationale Werkstressonderzoek 2019 gebeurde in samenwerking met Crunchr, een techbedrijf voor hr-data-analyses.

Parttimers ervaren minder stress

De helft van de bijna 2.500 werknemers die vorige maand deelnamen aan het onderzoek ervaart in meer of mindere mate stress op het werk. Een op de vijf geeft aan veel stress te voelen. Onder hen ook meerdere werknemers met leidinggevende taken.

Opvallend is het verschil tussen fulltimers en parttimers. Wie minder dan 24 uur per week werkt, ervaart beduidend minder stress dan wie tussen de 32 en 40 uur per week werkt.

Werksfeer

In de drie sectoren van het onderzoek wijzen werknemers consequent erop dat stress het best te verminderen valt door een betere werksfeer. Belangrijk daarbij zijn een open cultuur, vertrouwen en hulpvaardige collega's. Zowel vrouwen als mannen vinden dit belangrijk.

Ook valt op dat verbeteringen op het gebied van werksfeer extra belangrijk worden gevonden door mbo-geschoolde (middelbaar beroepsgericht onderwijs) werknemers in administratieve banen.

Dat geldt ook voor werknemers tussen de 45 en 55 jaar die werken in de handel, de industrie of de zorg.

Doorgroei

Ook beperkte doorgroeimogelijkheden zijn voor heel specifieke groepen een belangrijke oorzaak van stress met name voor werknemers die jonger zijn dat 35 jaar en minder dan drie jaar werkzaam zijn bij hun werkgever.

Voorts blijken vooral wetenschappelijk geschoolde werknemers gevoelig voor meer perspectief op leren en groei in de organisatie. Die stimuleren zelfvertrouwen en rust en dat vermindert werkstress.

De eerste conclusies uit Het Nationale Werkstressonderzoek zijn te hier downloaden..