Privacyverklaring

Career coaching on demand, dé oplossing voor de uitdagingen van vandaag

31 januari 2023
Tekst
Elien Verheye

De uitdagingen waar organisaties vandaag voor staan, zijn niet min. De stijgende kosten en de steeds krapper wordende arbeidsmarkt doen leidinggevenden dagelijks buigen over hoe ze de balans in evenwicht moeten houden.

Bij Randstad RiseSmart zijn ze ervan overtuigd dat ze in deze onzekere tijden een antwoord kunnen bieden op de nood van bedrijven om de motivatie en betrokkenheid van hun medewerkers te verhogen, en dat zonder de kosten te doen stijgen. Want dankzij career coaching on demand ben je in staat om die uitdaging actief aan te pakken én dat op een budgetvriendelijke manier. Hoe dat kan? Evi Thonnon, Randstad RiseSmart ambassadrice en Leni Willems, Talent and Career Development Advisor delen hun inzichten.

De inclusieve aanpak

Leni: “Vandaag is het niet ongewoon dat medewerkers door de veranderende werkcontext onzichtbaar worden in een organisatie. Enerzijds beseffen heel wat leidinggevenden en organisaties dat het meer dan ooit belangrijk is om te investeren in de ondersteuning en de ontwikkeling van hun medewerkers. Anderzijds is het voor de hr-managers en leidinggevenden niet altijd eenvoudig om in kaart te brengen wie welke ondersteuning nodig heeft.

Bovendien is er vaak een verschil tussen de coaching die de werkgever vooropstelt en de ondersteuning die de medewerker wenst. Hierdoor kwamen bij het aanbieden van coaching vaak alleen die medewerkers aan bod bij wie zichtbaar ondersteuning nodig is of zij die er actief naar durven vragen.”

“Exact dat willen we vermijden met career coaching on demand”, voegt Evi toe. “Deze dienstverlening heeft tot doel om iedereen te ondersteunen waar nodig. Zo krijgt elke medewerker, ook de minder assertieve collega’s, de kans om zich verder te ontwikkelen rond de topics waar ze vandaag tegenaan lopen of in willen groeien, en die raken aan de brede zin van hun loopbaan. Kortom, er wordt een mogelijkheid gecreëerd om inclusiviteit te omarmen en eigen talent de kans te geven zich te ontwikkelen.”

Slimme technologie versterkt persoonlijk leiderschap

Evi: “Career coaching on demand geeft medewerkers de autonomie om op eigen initiatief zichzelf te ontplooien en een antwoord te krijgen op diverse loopbaanvragen. Waar in een traditioneel coaching traject de coach en de coachee samen bepalen waar ze naartoe willen werken,geeft bij career coaching on demand de medewerker zelf aan waar hij of zij nood aan heeft.

Hoe dat gebeurt? Medewerkers registreren zich op ons virtueel loopbaanplatform met een persoonlijke login, geven aan rond welk thema ze ondersteuning nodig hebben. Iemand kan bijvoorbeeld te veel stress op het werk ervaren of wil weten hoe een gesprek met een leidinggevende voor te bereiden.

Op basis daarvan stelt de tool hen de drie meest geschikte coaches voor. De medewerker kiest zelf bij welke coach hij of zij een afspraak maakt. Na deze selectie en het inplannen van het gesprek maakt het loopbaanplatform hen wegwijs in de stappen die ze kunnen ondernemen nog voor het gesprek plaatsvindt. Zo krijgen ze bijvoorbeeld het advies om een webinar te volgen of een recent artikel onder de loep te nemen. En ook na het gesprek kan de coach terug verwijzen naar het loopbaanplatform. Indien de medewerker dat wenst, kan die eenvoudig een volgend gesprek inplannen. Ook dit ligt in handen van de medewerker zelf.

Het interactief loopbaanplatform versterkt de autonomie en het persoonlijk leiderschap van medewerkers. Onze coaches blijven cruciaal in de ondersteuning en zijn het eerste aanspreekpunt, de technologie zorgt ervoor dat alles vlot, confidentieel en op maat gebeurt.”

Talent staat centraal. Altijd.

De krapte op de arbeidsmarkt verplicht organisaties om te investeren in de ontwikkeling van competenties van hun huidige medewerkers. Organisaties beseffen dat ze talent niet alleen moeten ontwikkelen, maar dat deze ook versterkt of anders ingezet kunnen worden.

Leni legt uit hoe career coaching on demand daarbij helpt: “Waar je vaak toestemming moest vragen aan je leidinggevende, krijg je op het loopbaanplatform de optie om op eigen initiatief een coach te raadplegen. Sneller schakelen bij vragen wordt zo mogelijk. Een externe expert gaat in een korte en krachtige sessie met de medewerker aan de slag en samen bepalen ze hands-on actiepunten. Daarna kan steeds de chatfunctie worden gebruikt voor dringende vragen of kan er een follow-up gesprek worden ingepland.

Tijdens elk gesprek is vertrouwen het sleutelwoord. Alles wat besproken wordt, blijft tussen de coach en de medewerker. Wij stimuleren om hun vraag bespreekbaar te maken, maar de werkgever krijgt geen namen of individuele cases door. Op deze manier ligt de focus voor de volle 100% op de professionele groei en ondersteuning van elke medewerker.”

Een budgetvriendelijke aanpak

Organisaties kunnen dankzij career coaching on demand stappen ondernemen om te investeren in de motivatie en betrokkenheid van hun huidige medewerkers, zoveel is duidelijk. Bovendien hoeft het budget geen rem meer te zijn, wat mooi meegenomen is nu veel organisaties de kosten in toom moeten houden.

Evi: “Als werkgever betaal je alleen voor de sessies die effectief plaatsvinden. Dat laat toe om met een beperkt budget de medewerkers te ondersteunen. Daarnaast krijg je inzicht in de globale trends binnen jouw bedrijf, zodat je kan bijsturen waar nodig. We houden je op de hoogte hoeveel coachingsgesprekken er aangevraagd worden, welke topics het meest aan bod komen en hoe het budget wordt besteed.”

Karin Bastin, Country hr-manager bij GE Healthcare, is tevreden met de data die ze ontvangt via career coaching on demand: “De cijfers maken blind spots zichtbaar en tonen wat er leeft bij de werknemers. Zonder inzage te krijgen in de individuele gesprekken, krijg je als leidinggevende de kans om het retentiebeleid grondig uit te werken en aan te passen aan de noden van de werknemers. Zo kunnen we onze medewerkers nog beter begeleiden.”

Fotograaf: www.franktoussaint.be