Cijfer zoekt context: 54% van de bedienden vindt dat z'n job veranderd is sinds corona

18 april 2022
Tekst
PARTNER CONTENT
Cijfer zoekt context: 54% van de bedienden vindt dat z'n job veranderd is sinds corona

54% van de bedienden voelt dat zijn job inhoudelijk veranderd is sinds corona. Dat blijkt uit een online onderzoek van onderzoeksbureau iVOX, in opdracht van Cevora, bij 1000 Belgische bedienden binnen het paritair comité 200. De coronacrisis heeft een stevige invloed gehad op onze jobinhoud. Maar wat zijn de gevolgen op langere termijn voor de loopbaan van je medewerkers en de toekomst van je bedrijf? Een analyse.

Allemaal aanpassen

“De veranderingen tekenen zich af in alle sectoren en functies”, zegt Stéphane Verbrugge, head of marketing bij Cevora. “Zo zijn hr-medewerkers anders – lees: digitaal – gaan rekruteren. Ook de onboarding en retentie van medewerkers zullen we nooit meer aanpakken zoals voor de crisis.”

“Verder verloopt ook klantencontactsteeds vaker digitaal. Wie bijvoorbeeld actief is in de saleswereld, moet vandaag – meer dan vroeger – over een aanzienlijke dosis digitale skills beschikken. Sociale vaardigheden blijven belangrijk, maar meer ‘technische’ kennis over sociale media en andere digitale tools en kanalen is tegenwoordig even onontbeerlijk.”

“Medewerkers hebben nieuwe kennis en competenties ontwikkeld. Dat biedt ruimere kansen voor interne mobiliteit en meer instapmogelijkheden in de arbeidsmarkt voor jongeren en laaggeschoolden.”

Stéphane Verbrugge, head of marketing Cevora

Collectieve groeispurt

54% van de bedienden geeft aan dat zijn jobinhoud veranderd is, 63% zegt hetzelfde over zijn manier van werken. Stéphane Verbrugge: “Concreet is dat vooral: meer digitaal en vaker van thuis. Ook op organisatieniveau betekende dat sleutelen. Werkgevers zochten manieren om de samenwerking vanaf afstand te faciliteren en hun medewerkers gemotiveerd te houden.”

“Medewerkers kregen op hun beurt de kans om van bepaalde zaken te proeven. Ze namen andere taken op, sprongen bij in andere afdelingen, leerden werken met nieuwe tools, enzovoort. Die experimentele periode zorgde ervoor dat medewerkers bijkomende kennis en competenties ontwikkelden.”

“Dankzij deze collectieve groeispurt hebben onze bedienden ruimere kansen op interne mobiliteit. Zo komen ook meer instapjobs vrij voor bijvoorbeeld jongeren en laaggeschoolden. Een tewerkstellingsgraad van 80% bereiken in 2030 is ambitieus, maar de crisis heeft ons meer mogelijkheden geboden.”

Gewapend voor de toekomst

“Hoewel de voorbije jaren niet makkelijk waren, hebben we veel bijgeleerd”, gaat Stéphane Verbrugge verder. “Vooral al doende of informeel, maar ook formeel – via opleidingen. Het aantal formele opleidingen daalde, maar we merkten daarin wel een duidelijke verschuiving van taakgerichte opleidingen (leren werken met een bepaald softwareprogramma, bijvoorbeeld) naar groeigerichte opleidingen.”

“Medewerkers willen zich steeds meer professioneel en persoonlijk ontwikkelen. Ze merken dat thema’s als stresspreventie of efficiënt vergaderen hen helpen groeien en hen beter wapenen voor het vervolg van hun loopbaan. Dat is een evolutie die we bij Cevora toejuichen en zullen blijven ondersteunen met nieuwe en aangepaste opleidingen.”

“Let wel, een opleiding volgen is geen oplossing op zich. Van tel is wat je medewerkers ermee doen. Dat proces hebben ze voor een groot stuk zelf in handen, maar je kan het ook stimuleren als werkgever, hr-medewerker of leidinggevende. Door ze in hun planning de ruimte te geven om met nieuwe kennis te experimenteren, bijvoorbeeld.”

“We zijn wendbaarder geworden. Op een vrij drastische manier – dat wel – maar die ervaring heeft ons voorbereid op toekomstige shocks.”

Stéphane Verbrugge, head of marketing Cevora

Duurzaam groeien

Stéphane Verbrugge: “Onze werkwereld bevindt zich in volle evolutie. Dat was al voor de coronacrisis zo, en is sindsdien alleen maar versneld. We werden gedwongen om ons aan te passen. Dat klinkt op het eerste gezicht misschien negatief, maar is eigenlijk een positieve zaak als we die groeimogelijkheden op een duurzame manier aangrijpen.”

“We zijn wendbaardergeworden, hebben digitale en andere skills bijgeschaafd. Op een vrij drastische manier – dat wel – maar die ervaring heeft ons voorbereid op toekomstige shocks. Want dit was heus niet de laatste. De klimaatcrisis, bijvoorbeeld, zal de komende jaren ongetwijfeld een serieuze invloed uitoefenen op onze economie en werkwereld. Je klanten én je medewerkers zullen steeds meer belang hechten aan je duurzaamheidsinspanningen.”

“Hoe je je daar als werkgever op voorbereidt? Door de diverse competenties van je medewerkers zoveel mogelijk aan te scherpen en in te zetten. Door hun kritisch en probleemoplossend denken te stimuleren. Door in te zetten op innovatie. Door je medewerkers te prikkelen met de juiste feedback en vragen.”

“We hebben geen twee jaar verloren, maar twee jaar gewonnen. Dit is het moment om te investeren in de toekomst van je medewerkers én je bedrijf.”

Je medewerkers en je bedrijf wapenen voor de toekomst?

Ontdek de opleidingen ‘professionele ontwikkeling’ van Cevora.