Complexe materie overdragen via digitale leergemeenschap

1 december 2019
Tekst
Patrick Verhoest
Complexe materie overdragen via digitale leergemeenschap

Experten die er niet in slagen de complexe materie over te dragen aan collega’s, is de klassieke barrière in het leerproces binnen bedrijven. Bij Agfa-Gevaert zocht Tom Cabes bij de implementatie van het digitale leren zijn heil in een leergemeenschap.

Tom Cabes had er twintig jaar R&D voor medische beeldvormingsystemen (RX) opzitten, toen hij global learning officer werd. Hij stelde vast dat het niet eenvoudig was om de medewerkers te voorzien van de nodige kennis en hen zo mee te nemen in het denk-, groei- en kennisproces van het bedrijf. Als verantwoordelijke voor het digitale leren van meer dan tienduizend collega’s – wereldwijd verspreid over veertig vestigingen - zag hij dat experten er zelden in slaagden hun kennis voldoende over te brengen. Die specialisten brachten hun powerpoints naar de hr L&D via de businesspartners. Deze werden dan onbewerkt op het Learning Management System gezet, zonder aandacht voor de optimale aanbiedingsvorm, de werkelijke leerbehoefte en de opleidingsnoden van het doelpubliek.

Cabes vatte het idee op om de experten die hun leerbehoefte wilden omzetten in leercontent op te leiden tot volwaardige instructional designers. Het moest de flessenhals wegnemen bij hr en de experten omvormen tot digitale trainers die zelf de leerbehoeftes omzetten in gerichte inhoud voor hun doelpubliek. Hr moest evolueren van een uitvoerende naar een motiverende, ondersteunende en faciliterende rol.

Digitale leercommunity
Tom Cabes besloot hr-collega’s en kennisexperten binnen de business te bundelen tot een digitale leercommunity. “De twee groepen moesten elkaar constant uitdagen. Dat prikkelen binnen de leergemeenschap berust op vier pijlers.”
Nieuwe experten worden om te beginnen door een tweedaagse workshop gejaagd. Ze krijgen de basisbeginselen voorgeschoteld. Instructionele modellen, behoefteanalyses en leerstijlen passeren de revue, weet Cabes. “We geven hen pedagogische inzichten die ze kunnen gebruiken bij het doorgeven van hun kennis. Ze leren hun doelpubliek beter begrijpen. Anderzijds helpen we hen bij het vertalen van hun ideeën in kant-en-klare leermodules, met aandacht voor audio- en videobewerking.” Belangrijk daarbij, weet de global learning officer, is dat de aangeleerde software zeer laagdrempelig is. Om het praktisch te houden brengt iedereen een eigen case mee. Ze verlaten de workshop met een eerste afgewerkt product.

Pijlers
De tweede pijler bestaat uit het opvolgen van de experten via telefonische groepsgesprekken. De experts over de gehele wereld delen er hun ervaringen, bekijken nieuwe mogelijkheden en bespreken praktijkgevallen. Een open editeerbaar wiki-platform vormt de derde pijler, legt Tom Cabes uit. “Het werkt beter dan een intranet. Iedereen kan er info en artikels op posten en voelt zich geëngageerd. Als eindadministrator hou ik de kwaliteit in de gaten en ontdek ik de behoeftes. Tot slot ben ik verantwoordelijk voor de ondersteuning. Iedereen die vastzit, kan continu bij ons terecht voor praktische vragen.”

Resultaten
De digitalisatie van het leren bij Agfa nam al in 2008 een start. De opstart van de leergemeenschap met een zeventigtal experten bracht dit proces in 2015 in een stroomversnelling. Het resulteerde in een leerecosysteem met meer dan 1.500 intern ontwikkelde e-learningmodules. Daarop wordt vijftigduizend keer per jaar geklikt. Zowat tachtig procent van alle formele leeractiviteiten verloopt ondertussen digitaal. Cabes ziet niet alleen experten die zich verantwoordelijk voelen voor het goed verspreiden van hun kennis en regelmatig contact met hem onderhouden. Ook de gebruikers blijken tevreden met de aanpak. “De learners zijn eveneens enthousiast. Ze krijgen inhoudelijk sterke opleidingen, aangepast wat de vorm betreft maar ook afgestemd op hun eigen niveau en behoeftes. Ze leren aan de speed of need.” 

Leren als waarde
Zo is leren uitgegroeid tot een belangrijke waarde binnen de bedrijfscultuur, getuigt de global learning officer. “Je kan niet intern mobiel zijn zonder continu te leren. Ook het uitvoeren van eenzelfde functie gedurende een bepaalde periode vraagt om bijscholing. Levenslang leren zien we als een evidentie.” De verantwoordelijkheid voor dit leerproces zit bij hr. Dat is niet evident, besluit Tom Cabes. “Ik kom vanuit de business en begrijp als wetenschapper het technische aspect van de materie. Ik denk daarbij projectmatig, eerder zwart-wit. Binnen hr wordt meestal eerder zacht gedacht. Het geheel zit goed bij hr, zolang we maar blijvend op zoek gaan naar synergie.”