Coronacrisis weegt op gevoelsleven van zorgwerkers

15 mei 2020
Tekst
Jo Cobbaut
Coronacrisis weegt op gevoelsleven van zorgwerkers

De impact van de coronacrisis op het gevoelsleven van medewerkers in de zorg blijft groot. Zo kampt één op de drie met schuldgevoelens. De begeleiding door leidinggevenden kan gemiddeld ook een stuk beter.

Een en ander blijkt uit een tweede bevraging door De ZorgSamen, een online platform voor de mentale ondersteuning van wie in zorg en welzijn werkt.

Schuldgevoel

De tweede editie ging specifiek in op een schuldgevoel. 36% van de medewerkers voelt zich erg schuldig omdat ze hun werk niet in normale omstandigheden kunnen doen. Meer dan een derde kampt met een schuldgevoel dat ze het virus misschien overdragen naar de eigen familie. Een kwart spreekt dan weer over een “ernstig schuldgevoel over het infectierisico naar andere patiënten, bewoners, cliënten of collega’s” en een op de vijf zegt dat het onvoldoende kunnen bijdragen aan het beheersen van de pandemie op hen weegt.

Grote impact op persoonlijk vlak

Er is ook veel impact op persoonlijke vlak. Meer dan de helft geeft aan dat ze onder druk staan, vermoeid en hyperalert zijn. Dat is dubbel zo veel als in normale omstandigheden.

4 op de 10 medewerkers rapporteren slaaptekort en bijna een vierde geeft aan concentratiestoornissen te hebben (23%), alsook angst (24%). Dat is bijna vijf keer zo veel als normaal.

Bij ‘zich ongelukkig voelen’ en ‘zich niet herkennen in hun emotionele reacties’ geven deelnemers aan dat dit vier keer hoger is dan normaal.

Professionele impact

De impact op professioneel vlak moet verder opgevolgd worden. Onder normale omstandigheden geeft een op de tien deelnemers aan te ‘twijfelen aan kennis en kunde’ en 6% denkt er vaak aan te ‘stoppen met het uitoefenen van het beroep’. Begin mei twijfelde 22% aan kennis en kunde, 15% dacht er vaak aan te stoppen met het beroep.

Sociale steun

Sociale steun vinden mensen die meewerkten aan de barometer in mei 2020 vooral bij:

  • hun partner (83% positieve ervaring),
  • de eigen/directe collega’s (73%) en
  • vrienden buiten de organisatie (70%).

Professionele steun

De professionele steun kan duidelijk beter. Hij wordt nog niet vaak opgezocht. Vooral betere ondersteuning door leidinggevenden is wenselijk. Gemiddeld was dit gesprek voor

  • 44% positief; het ligt in ziekenhuizen 10% lager en in woonzorgcentra 8% hoger;
  • 10% niet positief en
  • 15% ging niet in gesprek met hun leidinggevende maar had er wel nood aan.

Wat betreft professionele ondersteuning door een psycholoog: 7% had er een (positief) gesprek mee; 15% had wel nood aan dit gesprek maar ging het niet aan.

De ZorgSamen

De ZorgSamen, een online platform voor de mentale ondersteuning van iedereen die werkt in zorg en welzijn, lanceert maandelijks een bevraging in de sector. De tweede bevraging liep tijdens het eerste weekend van mei. Meer dan 3.000 medewerkers uit alle beroepsgroepen, sectoren en provincies namen deel.

De ZorgSamen is ontstaan vanuit een initiatief van Zorgnet-Icuro. De Barometer is een interuniversitaire bevraging die wordt gecoördineerd door prof. Kris Vanhaecht (LIGB-KU Leuven). De bevraging wordt maandelijks herhaald.

https://www.dezorgsamen.be/wie-zijn-we/

Werkbaar werken met Ralf Caers