Creatiever met talent

1 mei 2019
Tekst
Jo Cobbaut
Creatiever met talent

Met schaars talent moet je creatief omgaan. Maar hoe? Acerta inspireerde met een event en een panel. Chris Wuytens prikkelde met een reeks onderzoeksresultaten, die komaf maken met ‘lazy thinking’ over wat mensen wel en niet willen.

Zo serveerde Wuytens het nieuwe cijfer uit recent onderzoek van Acerta: zo maar even een op de drie gevallen van contractbeëindiging binnen het jaar na aanwerving komt er op initiatief van de werknemers. “We moeten dus dringen werk maken van pre- en onboardingtrajecten. Tijdens ons panelgesprek hoorden we van de HR-directeurs van Melexis en Kinepolis hoe dat kan werken, vooral als dat ingebed is in de cultuur van de organisatie. Zelf hebben wij overigens vanuit die filosofie een samenwerking met Talmundo, om direct de dialoog te starten met nieuwkomers via een handige app.”

Rematchen
Maar dat was niet het enige onthutsende cijfer: zo leerden de aanwezigen ook dat slechts 32 procent van de medewerkers vinden dat hun talenten volop worden benut. Chris Wuytens: “Wij pleiten voor een psychologisch contract waarin staat dat medewerkers niet per definitie de hele tijd in dezelfde job zitten. Nog veel leidinggevenden leggen een claim op goede teamleden, met het gevaar dat die medewerker stilaan uitgekeken raakt op de situatie en psychologisch afhaakt of zelfs weggaat. We moeten tijdiger rematchen en frequenter evalueren. Blijft iemand zitten of zijn we wat flexibeler met andere opties te geven?”

Lazy thinking
In het denken daarover sloop veel lazy thinking, zo signaleert Chris Wuytens. “Het is een mythe dat medewerkers niet openstaan voor rematching. 94 procent van de respondenten in ons onderzoek zien het nut van rematching.” Misschien nog sterker: 86 procent van de bevraagde medewerkers staat er voor open om tijdelijke en deeltijdse ervaring op te doen in een andere rol. 82 procent wil dat doen in een ander team. En 72 procent zou dat zelfs willen doen bij een andere werkgever.

Hoe zinvol dergelijke pistes zijn, blijkt ook al uit het cijfer dat slechts 46 procent van de bevraagde werknemers een goede match signaleert tussen het eigen talent en de functievereisten. Voor 44 procent wordt hun talent niet volledig benut en 10 procent voelt zich overbevraagd. Chris Wuytens: “Dat soort situaties leidt op de duur tot ziekte en zelfs burn-out. We moeten goed beseffen dat van alle langdurig zieken de helft ziek is om psychologische redenen.”

Sterktes versterken
Grote groepen werknemers krijgen blijkbaar geen enkele opleiding, zo ziet Acerta ook in onderzoek. Het valt daarbij te vrezen dat vooral ouderen uit de boot vallen, terwijl die stilaan verhoudingsgewijs een groter aandeel vormen van de populatie werkenden. Wie nog ruim tien jaar moet werken, kan je niet zonder opleiding laten, zeker gezien nog een andere trend: het snel stijgende niveau van de functievereisten. Chris Wuytens: “En wie niet opleidt, kan ook moeilijk rematchen.”

In dat verband wijst Wuytens ook op onze performancemanagementpraktijk, die nog te veel focust op zwakke punten, zoals we dat allemaal geleerd hebben op school. “Ouders gaan nog te veel op oudercontact bij de leraar waarvoor hun kind een zwakker resultaat heeft, terwijl hun kind voor dat vak wellicht nooit zal excelleren. We zouden beter de goede punten versterken.”