Privacyverklaring

De beste remedie tegen burn-out gaat langs het team

7 april 2021
Tekst
Patrick Verhoest

Burn-out is géén individueel probleem, zo stelt Paula Davis. De auteur en experte pleit voor een aanpak van burn-outs vanuit het team.

Paula Davis verliet haar advocatenpraktijk na een burn-out. Die duurde een jaar en leidde tot de conclusie dat ze het roer wilde omgooien en anderen wilde helpen met burn-out. Ze haalde een masterdiploma in toegepaste positieve psychologie, richtte een trainings- en adviesbureau op en schreef het boek Beating Burnout at Work. Why teams hold the secret to Well-being & Resilience.

De drie signalen

Na zeven jaar als advocaat in een succesvolle praktijk, wist Paula Davis niet goed wat haar overkwam. Ze was chronisch emotioneel en fysiek uitgeput, maar deed verder. Ze haatte zondagavonden omdat ze ’s anderendaags terug naar het werk moest. Terugblikkend stelt ze vast dat ze

  • cynisch werd in haar hoofd tegenover klanten en collega’s.
  • inefficiënt werkte en
  • zelfvertrouwen en impact verloor.

Later bleken dit de drie belangrijkste signalen die een burn-out aankondigen.

Teamaanpak

Paula Davis merkte dat iedereen het gegeven individueel aanpakte en het als een individueel probleem beschouwde. Zelf ging ze op zoek naar wat een leider, een team en een organisatie kunnen doen voor dat individu. Hoe gaan leiders om met hun mensen, hoe ontstaat een – al dan niet verkeerde – cultuur binnen een team? Ze stelde vast dat de juiste cultuur binnen een organisatie en vooral binnen een team, burn-out tegenhoudt, of op zijn minst vertraagt.

PRIMED

Voor haar model, dat binnen een team de juiste cultuur moet opbouwen, positief is en mensen veerkrachtig maakt, bedacht ze het acroniem PRIMED:

- P van Psychologische veiligheid: In een team moet vertrouwen worden gecreëerd. Teamleden die zich baas voelen over hun werk en zich deel voelen van het team, voelen zich beter beschermd.

- R van Relaties: bevorder veerkracht en welzijn door goede relaties en een stevig netwerk op het werk (en binnen het team) uit te bouwen.

- I van Impact: Wie impact heeft op het werk, haalt er meer voldoening uit.

- M van Mentale sterkte: We moeten nadenken over de obstakels en er samen sterk tegenover staan.

- E van Energie: Samen kan je stress tegengaan door een positieve energie te creëren. Dat kan door niet teveel met jezelf bezig te zijn, maar met het team.

- D van Design: Een team moet iets kunnen veranderen aan de cultuur en de organisatie en kan collectief een mooi resultaat neerzetten

Spreek je collega aan

Voor Paula Davis zit het begin van aanpak in kleine zaken (Tiny Noticable Things): kleine veranderingen kosten niets en zijn gemakkelijk te realiseren. “Stap naar de collega’s en spreek hen aan. Vraag gemeend hoe het met je collega gaat, zeker als je een van de drie symptomen ziet. Maak er een gewoonte van. Vrees niet voor de reactie van de ander. Iedereen die ooit ziek geworden is, wou dat de collega’s hem/haar vroeger hadden aangesproken.”

Bron

  • Paula Davis, Why You Can’t Yoga Your Way Out Of Burnout, Forbes, 2 maart 2021.
  • Why Teams are the Key to Beating Burnout, Knowledge@Wharton