De jobmobiliteit stijgt

27 mei 2021

Bijna één op twee werkende Belgen solliciteerde de laatste zes maanden minstens één keer. Vier op tien werknemers overwegen een switch in de komende twaalf maanden. Eén op vijf willen zelfs een heel andere job in een heel andere sector.

Dat blijkt uit een onderzoek van hr-dienstverlener Acerta en jobsite Stepstone bij 3000 werknemers. De cijfers tonen aan dat er - na de coronadip in 2020 – dit jaar opnieuw sprake is van een hogere jobmobiliteit op de arbeidsmarkt.

Carrièreswitch

Tijdens de eerste lockdown van de coronacrisis dook de jobmobiliteit in ons land naar het laagste niveau sinds tien jaar. Door de economische onzekerheid gingen werknemers niet (meer) op zoek naar een nieuwe job en klampten ze zich vast aan de baan die ze hadden. Maar nu komt er terug meer beweging op de arbeidsmarkt, zo concluderen Acerta en StepStone.

37 % van de Belgische werknemers denkt aan een carrièreswitch binnen het jaar. 1 op 5 denkt daarbij aan een andere functie in een andere sector – een grondige switch dus - en 13 % overweegt over te stappen naar een gelijkaardige job in een andere sector.

4 % denkt na over een verandering van statuut: van werknemer naar zelfstandige, of omgekeerd.

12 % van de Belgen wil het komende jaar niet van functie, maar wel van werkgever veranderen.

Meer sollicitaties

45 % heeft de laatste zes maanden minstens één keer gereageerd op een vacature; een jaar geleden - tijdens de eerste coronagolf - was dat maar 34 %.

In het ‘gewone’ jaar 2019 gaf 44 % op het moment van de bevraging aan dat ze de afgelopen zes maanden minstens één keer gesolliciteerd hadden. We zitten vandaag dus opnieuw op hetzelfde peil. De meesten zijn overigens erg optimistisch over hun kansen op een nieuwe job: 46 % verwacht nu snel een andere, minstens evenwaardige job te zullen vinden als ze daarvoor zouden gaan.

Nele Ronsmans, experte talent & ontwikkeling, concludeert dat bedrijven waakzaam moeten zijn: “Een goed begin is transparante communicatie, over bijvoorbeeld thuiswerk en over de mogelijkheden om nieuwe uitdagingen te krijgen. De meeste medewerkers willen weten waar ze aan toe zijn na een coronajaar.”

Killian Cramers, B2C Marketing Manager bij StepStone België: “Aan de andere kant van het spectrum zagen we in een eerdere studie in samenwerking met de KU Leuven (oktober 2020) dat bijna een kwart van de werknemers (23 %) bang is om hun job te verliezen. Die angst en onzekerheid kunnen eveneens fungeren als katalysator voor toegenomen jobmobiliteit.”

Thuiswerk als criterium

Thuiswerk is door corona bovendien een belangrijk thema geworden bij sollicitaties: 58% van de werknemers houdt er rekening mee bij de keuze van een nieuwe werkgever.

Nele Ronsmans: “Opvallend én iets om rekening mee te houden: medewerkers die het afgelopen jaar niet de kans kregen om thuis te werken, solliciteerden meer (68 %) dan zij die wel die kans kregen (30 %).”

Wie tijdens de coronacrisis vaak naar kantoor moeten, overwegen ook vaker een switch van sector (63 % tegenover 44 %).

Bedrijven zetten dus maar beter in op een hybride werkvorm, ook na corona. “Een combinatie van thuiswerk en werk op kantoor is de toekomst.”

Extra inspanningen tegen zelfde loon

Het onderzoek wijst er ook op dat de Belg bereid is door de coronacrisis extra inspanningen te leveren voor zijn werkgever tegen hetzelfde loon. 62 % van de bevraagden geven dit aan.

Nele Ronsmans concludeert dat bedrijven best verder kijken dan verloning en zeker ook rekening houden met interne jobmobiliteit. Werknemers een nieuwe rol binnen de eigen onderneming laten vervullen, kan een manier zijn om medewerkers gemotiveerd te houden. “Op dat vlak is er nog ruimte voor verbetering: meer dan de helft van de medewerkers – 53 % – heeft zijn functie het laatste jaar niet zien veranderen. Bijna 40 % vindt dat hij/zij te weinig kan bijleren op de job en blijft dus op zijn honger zitten. Voor werkgevers is dit een belangrijk knipperlicht: van de medewerkers die te weinig kunnen bijleren op hun job, zien wij dat er dubbel zoveel hebben gesolliciteerd naar een job buiten het bedrijf: 60 % tegenover 30 % van de medewerkers die wel het gevoel hebben voldoende bij te leren. Die laatste zijn ook in veel mindere mate geneigd om een carrièreswitch te overwegen.”