Privacyverklaring

De leasefiets als extra duwtje naar meer bewegen?

10 januari 2022
Tekst
Jo Cobbaut
Beeld
shutterstock

Voor zes op tien van de Vlaamse werknemers zou een leasefiets van de baas het extra duwtje in de rug zijn om vaker met de fiets naar het werk te gaan.

Dat blijkt uit een inline bevraging van 1000 Vlaamse werknemers in opdracht van Lease a Bike. Voor de coronacrisis nam ruim

  • 52% van die werknemers wel eens de fiets naar het werk;
  • 29% van deze groep de fiets zelfs vijf dagen per week;
  • 31% minstens wekelijks de fiets naar het werk.

Werknemers een leasefiets aanbieden kan deze percentages nog opkrikken. Dat zou mooi aansluiten bij het advies van de Wereldgezondheidsorganisatie. Die adviseert om minstens vijf dagen per week een half uur matig te bewegen. Helaas haalt nog niet de helft van onze werknemers (47,6%) deze norm. Met ‘matig bewegen’ wordt dan bijvoorbeeld bedoeld stevig wandelen of fietsen (tegen minder dan 20 km per uur).

Bijna 6 op de 10 werknemers (59%) zeggen dus dat een fiets van het werk hét duwtje in de rug kan zijn om meer met de fiets naar het werk te gaan. Iets meer dan de helft (51,1%) zou ook vaker fietsen in zijn of haar privétijd.

Er moet echter ook voldaan worden aan een aantal randvoorwaarden door werkgevers. Douches op het werk bijvoorbeeld: wie geen leasefiets wil, geeft 22,4 % als reden dat ze niet graag bezweet op hun werk aankomen.

Maar ook een beveiligde fietsstalplaats kan helpen: 5,2% geeft aan geen plaats te hebben op het werk om de fiets veilig weg te zetten, aldus Lease a Bike.