De sociale rol en de uitdagingen van de zorgsector, een gesprek met UZ Gent

18 november 2020
Tekst
Partner Content
De sociale rol en de uitdagingen van de zorgsector, een gesprek met UZ Gent

De zorgsector is niet meer weg te denken uit onze hoofden. In de covid-19-periode zijn het onze helden, naast vele anderen. Ook op het gebied van hr mag je ze echte helden noemen. Meer dan ooit staan zij voor immense uitdagingen.

Charlotte Castelein en Nancy De Coensel spreken met Ingrid Ceusters en Mia Vanstraelen. Zij zijn, via Bakker & Partners, sinds april 2020 toegetreden tot het bestuurscomité en het remuneratiecomité van het UZ Gent.

“In het vroege voorjaar kregen we van het UZ Gent de vraag om een zoektocht op te starten naar 2 bestuursleden”, zegt Charlotte Castelein. “De beide dames die geselecteerd werden, hebben een rijk carrièreverleden. Ingrid Ceusters startte haar loopbaan in de medische sector als tandarts en kwam via haar echtgenoot terecht in de immobiliënwereld. Zij is erepresident van Special Olympics en vandaag is ze ceo en bestuursvoorzitter van Ceusters NV. Mia Vanstraelen, van opleiding burgerlijk ingenieur, heeft haar carrière via diverse functies bij IBM opgebouwd, waar zij in haar laatste rol hr-director was voor de International Business Unit.”

NANCY DE COENSEL: Welke ervaring gebruiken jullie als lid van het bestuurscomité van het UZ Gent?

MIA VANSTRAELEN: ”Elk bedrijf dat een raad van bestuur heeft, zoekt vandaag naar een diverse samenstelling ervan. Omdat ik een supporter van diversiteit ben en graag mijn inzichten deel, is het logisch dat ik ook zulke verantwoordelijkheden opneem. De gezondheidssector brengt bovendien verschillende interessante aspecten samen: de combinatie van wetenschappelijke inzichten, de grootte van de instelling en de wil om samen te werken met onder meer andere ziekenhuizen en woonzorgcentra werkt nieuwe mogelijkheden in de hand. Het is een verrijking daaraan mee te werken.”

INGRID CEUSTERS: “Wij kunnen onze rijke ervaring delen vanuit maatschappelijk oogpunt. De sociale rol van een onderneming wordt steeds belangrijker. Het invoeren van duurzame ontwikkelingsdoelen, zoals inclusie, diversiteit en milieuaspecten, zijn een must voor een organisatie. Als lid van het bestuurscomité zijn we een klankbord voor het management en als vrouw belichten we dikwijls andere invalshoeken. Niet alleen de cijfers, maar vooral door onze ervaring op sociaal vlak, leveren we een toegevoegde waarde.”

CHARLOTTE CASTELEIN: Waar zien jullie, naast de rol van sociale onderneming, vandaag en in de toekomst nog grote uitdagingen voor het UZ Gent?

INGRID CEUSTERS: “Er heerst een war for talent, ook bij het UZ Gent en meer dan ooit heeft een ziekenhuis behoefte aan de ‘best of class’. Rekruteren, opleiden en retentie van goede medewerkers is prioritair.” Tine Lefeve en Ann-Sofie Demunck, beiden selectieadviseur bij UZ Gent, bevestigen de uitdagingen rond rekrutering.

ANN-SOFIE DEMUNCK: “Niet alleen voor zorgpersoneel, wat duidelijk een knelpuntberoep is, maar ook voor ondersteunende functies in de logistiek, financiële en technische diensten en IT- en ingenieursprofielen is er schaarste op de arbeidsmarkt. Als overheidsinstelling zijn wij gebonden aan barema’s, waarbij bijvoorbeeld bedrijfswagens zelden in het loonpakket zitten. We bieden wel een marktconforme verloning, een goede balans tussen werk en privé en een innovatieve werkomgeving waarin de medewerker elke dag mee het verschil maakt. Interne mobiliteit dragen we hoog in het vaandel. Maar voor bepaalde expertises hebben we de competenties niet in huis en werven we extern. Als de externe invulling moeilijk verloopt, zoals onlangs bij de zoektocht naar een adjuncthoofdapotheker, doen we een beroep op een externe partner zoals Bakker & Partners.” NANCY DE COENSEL: Heeft de covid-19- crisis het solidariteitsgevoel en de fierheid in het UZ Gent aangewakkerd?

TINE LEFEVE: “Zeker, we merken een aanstekelijk enthousiasme bij onze medewerkers. We hebben getoond dat we samen het verschil maken. Deze crisis creëert een samenhorigheidsgevoel dat een hefboom kan zijn voor onze rekrutering. We hebben hierop sterk ingezet in onze nieuwe employerbrandingcampagne. Onze eigen medewerkers zijn onze ambassadeurs, dat onderstrepen we in onze campagne. De Instagramaccount van het UZ laten we een keer per maand overnemen door een UZdienst. Zo krijgen de medewerkers de kans om hun dienst en werking in de kijker te zetten.”

INGRID CEUSTERS EN MIA VANSTRAELEN: “Met de covid-19-crisis hebben we in de gezondheidssector een unieke ervaring opgedaan over flexibiliteit en positieve teamervaring. De ‘sociale onderneming’ inspireert de medewerkers en vanuit die fierheid wordt ook de ‘patiënt’ centraal gesteld. Op die manier draagt iedere medewerker bij aan de visie van het UZ Gent, met name het centraal stellen van een kwalitatieve en patiëntvriendelijke zorg.”

Tekst door Charlotte Castelein, Managing Partner en Nancy De Coensel, Senior Consultant bij Bakker & Partners.