DE TOEKOMST VAN WERK VRAAGT OM BETERE WERKPLEKTECHNOLOGIE: HR IS BETROKKEN PARTIJ

11 april 2022
Tekst
PARTNER CONTENT
DE TOEKOMST VAN WERK VRAAGT OM BETERE WERKPLEKTECHNOLOGIE: HR IS BETROKKEN PARTIJ

Bedrijven maken steeds meer gebruik van digitale technologie om werknemersbetrokkenheid, -beleving en -retentie te ondersteunen. HR kan daarbij sturend zijn en samenwerken met IT, huisvesting en facility management om het welzijn van de werknemers te verhogen. Met de juiste technologie-oplossingen kun je een betrokken, onderling verbonden en gelukkige werkplek bouwen. Je kunt makkelijker aan de verwachtingen van werknemers blijven voldoen en zo een aantal door de pandemie veroorzaakte uitdagingen overwinnen.

Nu we met zijn allen weer meer terugkeren naar kantoor en andere werkplekken, is er een hernieuwde focus op gezondheid en welzijn. Wil je je werknemers helpen om gelukkiger, gezonder en vitaler te worden? Goede, state-of-the-art technologie helpt je daarbij. We hebben het dan over innovaties zoals de cloud, het Internet of Things (IoT), selfservice-systemen en apps voor de werkplek.

Hoe draagt digitale technologie bij tot het creëren van een betere werkomgeving?

Dankzij het IoT krijg je veel meer data over hoe de werkplek écht gebruikt wordt, maar ook over bijvoorbeeld de luchtkwaliteit en het comfort. Op die data kun je sturen, zodat de werkomgeving beter beantwoordt aan de verwachtingen. Tegelijk kun je via apps en touchscreens die data in real-time ter beschikking stellen van de werknemers. Zo zien ze direct waar vrije ruimte beschikbaar is, en kunnen ze die meteen ook reserveren, samen met middelen en catering. Is de luchtkwaliteit niet goed, is de CO2-concentratie in een vergaderruimte bijvoorbeeld te hoog, ook dat kunnen mensen direct zien en meer ventileren of een andere ruimte kiezen.

Flexwerkplekken

Als je efficiënt met ruimte wil omgaan en lege bureaus wilt vermijden, is een flexibele, gedeelde werkomgeving dé oplossing. Dat vraagt om slimme digitale tools die de nadelen ondervangen. Realtime data van het IoT maakt de werkomgeving transparant voor de gebruikers. Dat is bij uitstek nuttig in een dynamische werkomgeving waar medewerkers niet meer aan een desk gebonden zijn en zelf autonoom kiezen waar ze willen werken.

Bevorderen van gezondheid

Mensen met een kantoorjob brengen het grootste deel van hun werkdagen zittend door. En dat is bijzonder ongezond, zo blijkt uit studies. Zitten maakt ook minder productief, minder creatief en depressief. Het goede nieuws: de zitepidemie valt vrij makkelijk te bestrijden. Door wat meer te bewegen en meer rechtop te staan. Iets wat daar goed bij helpt, is een zit/sta-bureau. Afwisselen tussen zittend en staand werken voorkomt heel wat klachten. Ergonomen benadrukken dat het al gezond is als je zo’n 20% van de werktijd staat in plaats van zit. Een (ingebouwde) sensor kan dat tracken en via een customer touchpoint kan het systeem suggesties geven aan de gebruiker.

Een ander aspect is comfort en luchtkwaliteit. Het binnenklimaat van gebouwen is belangrijk voor het welzijn van de mensen die er werken. Slechte luchtkwaliteit is niet alleen schadelijk voor de lichamelijke gezondheid, er zijn steeds meer aanwijzingen voor de impact hiervan op de geestelijke gezondheid, onder meer in de vorm van depressie, angststoornissen en burn-out. Een slecht binnenklimaat tast ook onze cognitieve functies aan, namelijk ons vermogen om helder en creatief te denken. Je kunt dus zeggen dat schone binnenlucht ons niet alleen gezonder maakt, maar ook slimmer! IoT-sensoren kunnen talrijke elementen van het binnenklimaat meten. Die gegevens kun je vervolgens tonen op schermen, waarbij je ook aangeeft wat die waarden inhouden en welke actie nodig is.

Bevorderen van samenwerking

De digitale technologie van vandaag laat kenniswerkers toe mobiel te zijn en van vrijwel overal te werken. Maar als mens verlangen we ook naar een gevoel van thuishoren en samenhorigheid. Voor een optimale samenwerking hebben we bovendien werkplekken nodig die interactie en het delen van ideeën stimuleren.

Eenvoudig een vergaderruimte, middelen en catering kunnen reserveren is een minimum voor vlotte samenwerking. Ook het snel kunnen raadplegen van welke ruimtes vrij zijn of waar collega’s zich bevinden is essentieel. Dat kan met een mobiele app of touchscreens opgesteld in de werkomgeving.

Medewerkers aantrekken en behouden

Alle data over bezetting, binnenklimaat en gebruik van de werkomgeving worden verwerkt in een analyseplatform en getoond op vloerplannen en in dashboards. Daarmee krijg je nieuwe inzichten om de werkplek aantrekkelijker te maken en aan te passen aan hybride werkvormen. En dat is een belangrijke troef in de war for talent.

Wil je meer weten over hoe technologie positief kan bijdragen aan de werknemersbeleving en personeelsretentie? En hoe je een gezonde werkomgeving creëert die het welbevinden en de vitaliteit stimuleert? Bekijk hier het E-book van Spacewell.