De week van 11 oktober - WAT een geluk

13 oktober 2021
De week van 11 oktober - WAT een geluk

Wie het nog niet wist, kon het deze week niet missen: we naderen de kaap van de 500.000 langdurig afwezigen wegens ziekte. In die context haalden ook debat(jes) de actualiteit over zaken die uiteindelijk weinig verschil zullen maken. Wij denken aan pakweg ziektebriefjes voor één dag en terugkeercoaches, maar u kent er ook nog wel een paar.

Essentiëler lijkt ons de vraag naar ‘werkgeluk’. Kathleen Vangronsvelt wijst er in ‘Wat zegt de wetenschap’ terecht op dat het volledige geluk niet te behalen valt zonder dat we daar ook enige moeite voor doen. Even kort door de bocht: geen geluk zonder werkdruk. Misschien moeten we maar eens werk maken van een goede barometer, tenzij u zich in de armen van de technologie wilt gooien en stress probeert te objectiveren met data uit wearables.

Anderzijds hebben we vandaag onze face-to-facecontacten terug. Een goed gesprek blijft gelukkig het belangrijkste. Opletten dus met teveel digitaliseringsgeweld.

Alvast een paar interessante voorzetten.