Durabrik bouwt weer op volle kracht

23 april 2020
Tekst
Jo Cobbaut
Durabrik bouwt weer op volle kracht

Sedert maandag 20 april zijn alle bouwvakkers bij projectontwikkelaar Durabrik weer 100% aan de slag. Durabrik vond veilige en creatieve oplossingen. Mede dankzij jaren investeren in mensgericht en maatschappelijk verantwoord ondernemen, zegt ceo Joost Callens.

Joost Callens zit niet meteen in zak en as. “De appetijt en woonbehoefte is groot en we verwachten dat de verkoop na deze crisis volledig zal losbarsten”, zo meent de ceo van Durabrik, een tweede-generatiefamiliebedrijf met 265 medewerkers (omzet 120 miljoen euro).

Vrucht van investeringen in hr

“Bij de start van de lockdown hadden we even tijd nodig om onze manier van werken aan te passen aan de veiligheidsvoorschriften. Maar achter de schermen bleven we voortwerken.” Zo kon het commercieel team sinds de start van de lockdown toch nog een woning per werkdag verkopen (voor de crisis was dat eerder een per dag). Een veerkrachtig team maakte video’s van kijkwoningen. Videocalls, virtuele rondleidingen, webinars en 3D-visualisaties werden de nieuwe norm.

“Ook in onze operationele afdelingen is de goesting groot om de draad weer op te pikken”, stelt Joost Callens. “Sinds 20 april zijn alle bouwvakkers weer 100% actief en dat heeft een echte energieboost aan heel de organisatie gegeven. We plukken nu de vruchten van jarenlang investeringswerk in hr en zien dat de Durabrik-community zich veerkrachtig kan opstellen. Mensen denken mee, passen zich aan en zoeken creatieve oplossingen.”

Maatschappij van de toekomst

Joost Callens denkt dat de wereld na corona veel meer belang zal hechten aan Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Organisaties die deze beweging al vroeger hebben ingezet, ondervinden minder hinder van een crisis. Hij hoopt en vertrouwt er wel op dat ondernemingen die duurzaam omgaan met mensen daar ook gewaardeerd zullen worden Men zal het mensgerichte appreciëren van bedrijven die niet bij de minste tegenspoed mensen afdanken.

Hoewel de coronacrisis voor bepaalde functies voor een grote vermindering in werklast zorgt, besliste de organisatie om alle medewerkers aan de slag te houden door een gemiddelde tewerkstelling van 60%. Op die manier blijft iedereen verbonden met het bedrijf en blijft de financiële impact op de werknemers beperkt. Durabrik putte de mogelijkheden van de geboden steunmechanismen vanwege de overheid niet maximaal uit.

Voor werknemers die toch gedeeltelijk werkloos werden, gaf het bedrijf een extra bedrijfstoeslag op de werkloosheid. Bonusdoelstellingen blijven haalbaar, er werd een voorschot op het vakantiegeld uitbetaald en de dagen tijdelijke werkloosheid worden gelijkgesteld voor berekening van het vakantiegeld.

Daarnaast richtte de projectontwikkelaar een noodfonds op voor gezinnen van medewerkers die door de coronacrisis in eventuele financiële moeilijkheden zouden komen.

Emotioneel welzijn

Durabrik zet ook sterk in op communicatie met alle medewerkers, door mails, videoboodschappen, virtueel teamoverleg, een actieve facebookgroep, intranet, e.d.

Er is ook veel aandacht voor het emotioneel welzijn van de medewerkers. De coronacrisis is een kans om hier nog verder in te groeien en om een aantal bewegingen zelfs versneld door te voeren. “Een gezond en toekomstgericht bedrijf beschikt niet enkel over een financiële buffer maar zet zorgzaamheid voor medewerkers voorop”, besluit Joost Callens.

Woning van de toekomst

De crisis verandert niet alleen onze manier van werken, maar ook ons denken over wonen. De vele uren thuis tijdens de lockdown zetten velen aan het denken. Belangrijker worden nu zaken als:

  • een groene omgeving;
  • een tuin of ruim terras;
  • de mobiscore, die de duurzame ligging van een vastgoed bepaalt;
  • een goede aansluiting op het mobiliteitsweefsel met een positieve ratio tussen bebouwde en groene oppervlakte;
  • de woonkost met het verbruik van energie en water;
  • een zeer goede isoleerschil, hernieuwbare energie en een regenwater-recuperatiesysteem.

Eerder dit jaar verscheen Joost Callens’ tweede boek ‘De Zoekende Leider’ waarin hij vertelt over zijn voettocht naar beter leiderschap.