Duurzaam werken in 7 trends

24 februari 2020
Tekst
Jo Cobbaut
Duurzaam werken in 7 trends

Meer dan acht op de tien Vlamingen werken omdat ze zichzelf willen ontplooien. Evenveel omdat ze iets willen betekenen voor de samenleving. Carrière maken is voor de helft minder van tel.

Dat concludeert Trendhuis uit zijn twaalfde Werkbarometer 2020 over percepties en attitudes van 1.500 werkgevers en werknemers. Deze editie polste naar wat er leeft rond duurzaam werken in Vlaanderen.

1. Steeds meer Vlamingen werken om iets te betekenen voor de samenleving

Op de vraag waarom we werken antwoordt 92% 'om ons levensonderhoud te betalen'. Los daarvan zijn zingeving en persoonlijke ontwikkeling de belangrijkste redenen waarom we werken, met elk 86%.

Zeker bij zingeving valt de sterke toename sinds 2016 op. Carrièretijgers zijn dan weer in de minderheid: slechts de helft van de ondervraagden geeft aan dat carrière maken hun hoofdmotivering is.

2. Een duurzame job: vlag met vele ladingen

Zes op de tien vinden een duurzame job vooral eentje met een positieve sociale impact. De helft van de werknemers en zes op de tien werkgevers denken ook aan een job die zich aanpast aan de veranderende maatschappij.

Opmerkelijk is dat nog niet de helft (45%) ecologische impact linkt aan duurzame jobs.

We verwachten ook steeds minder om oud te worden in dezelfde job. Slechts 37% ziet een duurzame job als een waarin ze een heel leven werken.

Bron Trendhuis

3. Duurzame werkgever? Zet in op welzijn en waardering

Werknemers kijken vooral vanuit een persoonlijk en kortetermijnperspectief naar een duurzaam bedrijf. Een werkgever doet er goed aan om rekening te houden met een goede balans tussen werk en privé. Dat is voor de helft van de bevraagde werknemers hét criterium om een bedrijf duurzaam te noemen.

Ook voldoende waardering tonen aan de medewerkers is belangrijk voor de helft van de werknemers.

Een derde belangrijk criterium is gezondheid en het welzijn van de medewerkers (45%).

4. SDG's, nobel en onbekend

Ondanks de belangstelling voor duurzaamheid, heeft twee op de drie Vlamingen nog nooit gehoord van de Sustainable Development Goals of de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties (VN).

Werkgevers blijken iets beter op de hoogte: de helft heeft al over de SDG's gehoord. Van zij die weten wat de SDG's zijn, weet een werkgever op de tien niet of zijn bedrijf daar al dan niet op inzet.

In 2015 stelden de VN de SDG's voor om van de wereld een betere plek te maken tegen 2030. De SDG's vormen een kompas voor de uitdagingen over mensenrechten, economische groei, vrede en veiligheid en klimaat.

Er zijn 17 doelstellingen en 169 specifieke doelen. De SDG's gaan ervan uit dat niet alleen overheden, maar iedereen een bijdrage kan leveren tot hun realisatie. Vooral bedrijven kunnen een voortouw nemen.

5. We zijn goed bezig, niet?

Hoewel Vlamingen niet altijd weten wat SDG's zijn, denken ze dikwijls wel na over duurzaamheid. De helft denkt trouwens 'ik doe voldoende om duurzaam te leven’.

Tieners zijn hiervan zelfs nog meer overtuigd. Laat de bedrijven nu ook maar uit hun pijp komen. Individuele inspanningen hebben immers geen zin als bedrijven geen maatregelen treffen, is de mening van zes op de tien Vlamingen. Opvallend genoeg zijn werkgevers het hier mee eens.

En doet de eigen werkgever voldoende voor duurzaamheid? ‘Jazeker’, zegt de helft van zowel werkgevers als werknemers.

Zowat iedereen (93%) vindt bovendien dat bedrijven volop moeten inzetten op ecologie. Maar ook medewerkers zelf mogen niet achterblijven: vier op de vijf zien graag meer inspanningen voor duurzaam pendelen.

6. Niet bang voor technologie... of toch?

We lijken niet langer te vrezen dat technologie jobs zal kosten. Bijna driekwart van de Vlamingen ligt niet wakker van hun toekomstige werkzekerheid, van automatisering die jobs opslokt. Toch is niet iedereen even gerust. Medewerkers van kmo's maken zich meer zorgen dan hun collega’s in grote organisaties.

Werkgevers liggen hiervan nog minder wakker (20%) dan werknemers (28%).

De houding van zowel werkgevers als werknemers tegenover technologische vooruitgang is vreemd te noemen. Amper een op de tien koppelt up-to-date zijn met technologische trends aan een duurzame organisatie.

Is dit een uiting van geen aandacht = geen interesse = niet van wakker liggen? Of hebben bedrijven en werknemers net het gevoel alles onder controle te hebben, waardoor de onzekerheid naar de achtergrond verschuift?

7. Jongeren geplaagd door onzekerheid

Jongeren zijn vaak onzeker, en niet alleen over de potentiële dreiging van technologie. Ze staan in het algemeen met veel meer twijfels op de arbeidsmarkt. Zo vreest een op de drie Vlamingen dat er in de toekomst onvoldoende jobs zullen zijn. Bij de groep jongeren (20-35 jaar) stijgt dit naar 40%.

Zeker over de invloed van migratie en klimaat op jobs, maken jongeren zich zorgen. Een kwart denkt dat migratie wel een invloed kan hebben op zijn toekomstige werkzekerheid. Hun oudere collega’s liggen er minder van wakker. Hetzelfde beeld duikt op bij de angst voor de klimaatevolutie en dus ook technologie.

Bron: 7 trends naar meer duurzaam werken