Economisch slechte tijden verhogen gevaar op onbewuste discriminatie

5 november 2019
Tekst
Jo Cobbaut
Economisch slechte tijden verhogen gevaar op onbewuste discriminatie

Discriminatie zou wel eens erger kunnen worden in economisch minder goede periodes, zo opperen onderzoekers van de Amerikaanse Cornell University.

Amy Krosch, assistent professor psychologie aan Cornell verwijst naar een experiment waarbij testgroepen een dollarwaarde moesten toekennen aan foto's.

In een eerste experiment moesten 71 studenten psychologie van een privé-universiteit naar foto's kijken van witte en zwarte aangezichten op een scherm. Ze moesten elk gezicht een bonus toekennen tot maximaal 10 dollar, gebaseerd op 'subtiele percepties in verband met de mate waarin een recipiënt die dollars verdiende'.

Schaarste

Een controlegroep kreeg te horen dat 10 dollar het meeste was dat elk gezicht toegekend kon krijgen. Maar de leden van de experimentele groep kregen signalen dat de middelen beperkt waren, waardoor ze werkten vanuit een gevoel van schaarste.

Elektroden op de hoofden van de studenten maten hersenactiviteit. Daardoor konden onderzoekers bepalen hoe lang het duurde voor de proefpersoon een gezicht herkende als gezicht. Dat is een onbewust proces waarvan men weet dat het verbonden is met een specifieke hersengedeelte en dat in de regel een 170 milliseconden tijd kost.

In de controlegroep kostte het testpersonen evenveel tijd om gezichten te herkennen, om het even of het gekleurde of niet gekleurde gezichten waren. Ze verdeelden hun geld evenredig.

Zwarte gezichten

In de groep die de middelen percipieerde als schaars, deden de proefpersonen er langer over om zwarte gezichten te identificeren dan witte gezichten. De researchers zagen ook een verband met vooroordelen tegen zwarten. "Het kost deze proefpersonen meer tijd om een zwart gezicht te herkennen als een gezicht en de mate waarin dat gebeurt, voorspelt hoe sterk ze discrimineren tegen dat zwarte individu", concludeert Amy Krosch.

Het team van Krosh deed een tweede reeks experimenten dat beelden maakte van hersenactiviteit. Op scans zagen ze verminderde activiteit in een hersengebied dat betrokken is bij het waarderen en belonen. Dat suggereert dat proefpersonen de zwarte gezichten als minder gezicht-achtig registreren en in zekere zin ook als minder menselijk. Deze afgezwakte activiteit in de hersenen correleerde met minder geld voor zwarte recipiënten.

Bron: Cornell University - When money is scarce, biased behavior happens faster