Economische werkloosheid naar 1,41%

7 mei 2019
Tekst
Jo Cobbaut
Economische werkloosheid naar 1,41%

Het percentage arbeidsdagen dat om economische redenen niet is gepresteerd, is in het eerste kwartaal van 2019 gestegen naar 1,41%, vertellen ons cijfers van HR-dienstenbedrijf Acerta.

Het percentage economische werkloosheid (EWL) onder arbeiders ligt met 1,41% beduidend hoger zowel in het vorige kwartaal (4e kwartaal 2018) als in het overeenstemmende  kwartaal van 2018. Verrassend is dat niet: de economische werkloosheid zakte in 2018 naar een historisch dieptepunt. Bij een daling van de economische activiteit was te verwachten dat het aantal dagen economische werkloosheid zou stijgen. 

Tabel Acerta - Economische werkloosheid arbeiders, Q1 2019 vs. Q1 en Q4 2018

Dirk Vanderhoydonck, director Acerta Consult, wijst erop dat het systeem bedoeld is om economische schommelingen op te vangen. Het voorkomt dat werkgevers als een jojo met afdankingen op schommelingen moeten reageren. De kostprijs  van een ontslag maakt het bovendien niet zo vanzelfsprekend om op de eerste dip van de economische productie te reageren met ontslag van werknemers. Tegelijk is economische werkloosheid natuurlijk een voorzichtig knipperlicht. Maar in de huidige context vreest Vanderhoydonck niet dat het knipperlicht "op rood zal springen. Werkgevers kijken wel uit om mensen te snel te laten gaan".

Geen drama

Door de huidige structurele arbeidskrapte kunnen ondernemingen hier en daar niet zomaar elke opdracht aanvaarden. "Als er weer wat speling zit op de arbeidsuren, zullen ze zich ook weer comfortabeler voelen om meer opdrachten binnen te halen, zonder te hoeven vrezen dat ze de mensen niet zullen hebben om het werk te doen. Al bij al is 1,41% economische werkloosheid dus nog geen drama”, meent Dirk Vanderhoydonck.

Economische werkloosheid wérkt

Na analyse van de cijfers over het 4e kwartaal 2018 merkte Acerta al tijdens de laatste maanden van 2018 een stijgende tendens inzake economische werkloosheid. Het leek een aanduiding dat de economische activiteit lichtjes daalde. Over Q4 van 2018 zegt Dirk Vanderhoydonck: “0,86% economische werkloosheid is nog altijd zeer bescheiden, maar het is wel een verhoging die erop wijst dat we best alert blijven.” De eerste cijfers van 2019 bevestigen dat.

Dirk Vanderhoydonck ziet echter geen reden tot paniek: “Daarvoor zou de economische werkloosheid moeten blijven stijgen en dat doet ze niet. We zien dat het EWL-percentage in januari 2019 het hoogste was, in de daaropvolgende maanden is het alweer wat gezakt. Economische werkloosheid is in de eerste plaats een systeem om tijdelijke economische ups en downs op te vangen. Wat we nu vooral mogen vaststellen is dat het systeem werkt. Voorlopig zijn er geen aanwijzingen dat de komende maanden beduidend meer economische werkloosheid zal moeten worden ingeroepen.”

Economische werkloosheid arbeiders, jan-feb-maart 2019 (Acerta)

Grote stijging economische werkloosheid in Brussels Gewest

In de cijfers over EWL valt het Brussels Hoofdstedelijk Gewest op door, ten eerste een hoger percentage in maart dan in de maanden ervoor en ten tweede - vooral - door het lage cijfer: amper 0,16% economische werkloosheid. De stijging t.o.v. het 4e kwartaal  2018 is er het hoogst van alle Gewesten. Dirk Vanderhoydonck: “Een belangrijk deel van de arbeiders die in het Brussels Gewest tewerkgesteld zijn, leveren ondersteunende arbeid aan vooral dienstenbedrijven, het soort arbeid dat altijd nodig is, zoals onderhoud, catering, ... In absolute cijfers blijft de economische werkloosheid in Brussel verwaarloosbaar.”

Vlaanderen noteert traditioneel een iets hoger economisch werkloosheidspercentage dan Wallonië. Dat is in het eerste kwartaal 2019 niet anders. De tendens van een hoger maar niet systematisch stijgend EWL, is er in beide landsdelen.

Dirk Vanderhoydonck ziet de toename in zowel grote als kleine bedrijven. Die stijging is het grootste waar het percentage EWL het laagste was, nl. in bedrijven met meer dan honderd werknemers. "In de kleinere bedrijven was het percentage al iets hoger, daar stijgt EWL minder hard.”