Een werknemer op de tien lijdt onder digitaal pesten

9 september 2019
Tekst
Jo Cobbaut
Een werknemer op de tien lijdt onder digitaal pesten

Bijna een op de tien Belgische werknemers (9%) ervaart ‘digitale pesterijen’ op het werk. De frequentste vorm is die waarbij een werkomgeving systematisch berichten en mails negeert, wat het werk van het slachtoffer bemoeilijkt. Die laatste voelt zich vaker emotioneel uitgeput en minder betrokken.

Een en ander blijkt uit een onderzoek van KU Leuven en IDEWE dat 1.001 Belgische werknemers ondervroeg. Cyberpesten bij jongeren is een bekend fenomeen, maar ook op de werkvloer komt het vaak voor. Hieronder verstaan we alle negatieve handelingen binnen werkrelaties die zich via alle mogelijke digitale kanalen voordoen.

Pesten kan persoonsgebonden zijn, zoals het verspreiden van roddels of geruchten. Het kan ook werkgebonden gebeuren, zoals iemands werk openbaar bekritiseren via het internet. Een derde vorm van cyberpesten op het werk is ‘intrusie’, waarbij bijvoorbeeld iemands persoonlijke informatie, zoals foto’s, online wordt gedeeld.

Liefst 9% van de respondenten werd online wekelijks minstens twee keer geconfronteerd met persoonsgebonden en werkgebonden pestgedrag én kreeg de voorbije zes maanden minstens één keer te maken met intrusie.  

Meest voorkomende vormen

  1. E-mails, telefoonoproepen of berichten worden genegeerd (32%).
  2. Iemand houdt e-mails of bestanden achter waardoor uw werk bemoeilijkt wordt  (9,6%).
  3. Uw werk wordt publiekelijk bekritiseerd via ICT (8,7%).
  4. Uw e-mails worden doorgestuurd naar derden met de bedoeling om u te schaden (8,2%).
  5. Er worden geruchten en roddels over u via ICT verspreid (7,9%).
  6. U wordt beledigd, bedreigd of geïntimideerd via ICT (6,2%).
  7. Er worden herhaalde opmerkingen over u en uw privéleven gemaakt via ICT (5,8%).
  8. Persoonlijke informatie (foto’s, …) wordt online geplaatst of gedeeld via berichten (5,5%).
  9. Iemand neemt online uw identiteit over (5,3%).
  10. Uw persoonlijke informatie wordt gehackt en gebruikt om u te schaden (5%).

Niet verrassend vertonen slachtoffers van digitaal pestgedrag vaker emotionele uitputting, minder betrokkenheid en minder tevredenheid op het werk. Ze zijn ook sterker geneigd om de onderneming te verlaten. 

Lode Godderis, professor arbeidsgeneeskunde aan de KU Leuven en directeur onderzoek bij IDEWE, pleit voor een snelle, gerichte en constructieve aanpak om cyberpesten te voorkomen. "Dit start met het opstellen van een (cyber)pestbeleid en communicatie over wat het is, hoe het te herkennen en wat u eraan kunt doen. Leidinggevenden en collega’s hebben hier een rol in te spelen, bijvoorbeeld door alert te zijn voor signalen als (online) geroddel en beledigingen, en duidelijk aan te geven hier zelf niet aan te willen meedoen.”