Collectieve verantwoordelijkheid wordt belangrijker voor Amerikaanse bedrijven

1 juni 2021

Méér Amerikaanse bedrijven zetten in op collectieve verantwoordelijkheid, diversiteit en flexibiliteit in 2021. Bedrijven die ook sturen op de duurzaamheidsdoelen van de Verenigde Naties (ESG’s), zijn uiteindelijk ook winstgevender.

Dat is alvast een algemene conclusie uit een onderzoek van Mercer, een beheerder van activa en een consultant inzake verloning en verzekeringen voor werknemers.

De COVID-19 pandemie, de volatiele economie en de protesten tegen raciale ongelijkheid versnellen de manier waarop Amerikaanse bedrijven investeren in hun werknemers, zo stelt de 2021 Global Talent Trends Study van Mercer.

Amerikaanse bedrijfsleiders zien de verantwoordelijkheden van bedrijven tegenover gemeenschappen nu ruimer. Ze meten hun succes minder eenzijdig in functie van de belangen van de aandeelhouders en kijken nu ook naar kpi’s voor het welzijn van individuele medewerkers en maatschappelijke meerwaarde.

Collectieve verantwoordelijkheid wint aan prioriteit

Dat was al een trend in 2020. Nogal wat Amerikaanse werkgevers namen toen al maatregelen om banen te redden en lonen door te betalen tijdens bedrijfssluitingen tijdens de pandemie. Ze steunden zorgpersoneel en ziekteverlofregelingen. Vandaag zeggen twee op vijf Amerikaanse bedrijven dat ze inclusiviteit en empathie als kritisch beschouwen om in de toekomst veerkrachtiger te reageren op crisissen.

Mensen van Mercer zoals Mary Ann Sardone (US Talent Solutions Leader) en Gregg Passin (US Executive Solutions Leader) zien meer Amerikaans bedrijven die ESG-doelen (environmental, social & corporate governance) integreren in de doelstellingen van de business om waarde te creëren en die ook ESG-maatstaven integreren in de scorecards van hun topmanagers. “In feite is de kans groter dat organisaties die ESG-maatstaven opleggen aan de ceo, meer groei rapporteren.”

  • 60% van de HR-leaders in de VS zeggen dat hun bedrijf de inspanningen opdreef richting ESG-doelstellingen en een bedrijfsbeleid gericht op belangen van meerdere stakeholders;
  • COVID-19 toonde dat niet iedereen gelijke kansen heeft en vandaag onderzoekt 55% van de bedrijven in de VS wat belangrijk is voor uiteenlopende persona-groepen. Dat wijst er op dat ze loonvoordelen inclusiever en meer op maat willen maken;
  • De grootste opportuniteit voor meer duurzaamheid zien ze overigens via investeringsstrategieën voor pensioenfondsen in een meer duurzame richting. Vandaag doet 8% van de Amerikaanse bedrijven dat.

Naar meer diversiteit en flexibiliteit in al zijn vormen

De Black Lives Matter beweging leidt niet enkel tot meer gesprekken over diversiteit en inclusiviteit, maar bedrijven zoeken ook meer meetpunten en proberen te begrijpen hoe de populatie van werknemers in elkaar zit en wat de uiteenlopende behoeften zijn. Amerikaanse bedrijven willen nu meer gaan investeren in DEI-analytics (diversity, equity en inclusion).

Het bewustzijn groeit dus en het is aangescherpt door het werken op afstand ten gevolge van de pandemie. Zo groeide ook het besef dat een goede regeling voor ziekte en welzijn een differentiator wordt om talent aan te trekken.

Maar de weg is nog lang. Op verschillende terreinen ziet men de nood, maar wordt nog geen concrete actie ondernomen.

Zo is voor 40 procent van de bedrijven het herscholen en bijscholen cruciaal, maar slechts 28% verzamelt informatie over de vaardigheden van individuele medewerkers en slechts 9% organiseerde ene talentstrategie.

Nog slechts 16% van de bedrijven heeft een talentstrategie die rekening houdt met minderheidsgroepen en niet meer dan 15% houdt rekening met de impact van de pandemie op die populaties.

De rol van HR

HR zal meer de rol van strategisch adviseur moeten opnemen, zo besluit Mercer. HR-verantwoordelijken moeten mee bepalen welke effecten soms moeilijke beslissingen hebben op mensen en aangeven hoe dat meer empathisch en transparanter kan. Leiderschap via empathie en zorgen dat de organisatie de voordelen oogst diverse perspectieven en ideeën, wordt belangrijk voor het herstel van de productiviteit en om zich te vernieuwen als organisatie.

Bron: Win with Empathy, Mercer, 2021