Privacyverklaring

Extra verlof: een goed idee?

13 december 2022
Tekst
Jo Cobbaut
Beeld
Foto door Pixabay - pexels

Het einde van het jaar is in zicht en veel werknemers hebben hun wettelijk verlof al opgebruikt. Maar wat als je als werknemer toch nog wat verlof wil, pakweg voor een een extra shoppingdag in de eindejaarsperiode?

Hr-dienstengroep Liantis vroeg 1.568 ondernemers ‘Kunnen jouw medewerkers gebruik maken van extra verlof bovenop de wettelijke verloven? 41,1% antwoordde dat ze dit effectief doen. De top 3 van extra verloven die ze toekennen:

  • Verlof om naar een lokaal event te gaan (kermis, festival…): 13,1%
  • Verlof op de eerste schooldag: 13,1%
  • Extra verlof voor oudere medewerkers: 10,7%

In de minderheid zijn werkgevers die bijvoorbeeld menstruatieverlof (0,2%) of extra jeugdverlof (2,9%) toekennen.

Opmerkelijk: 6,2% van de werkgevers kent onbeperkt verlof toe. Op de vraag hoe werkgevers hun medewerkers belonen voor uitstekende prestaties, zegt 12,6% dan weer dat ze dat doen met meer vakantiedagen.

Kan een werkgever zomaar extra verlof toekennen?

Wie graag wat extra verlof wil toekennen aan zijn medewerkers, moet rekening houden met een aantal vuistregels. Zo mag je niet discrimineren, maar kun je bijvoorbeeld wel op basis van dienstjaren bijkomende verlofdagen toewijzen.

Matthias Debruyckere, juridisch expert bij Liantis: “Een objectief afgebakende categorie van werknemers kun je extra verlofdagen toekennen. Maar de voorwaarde is dat je niet discrimineert. De basis hiervoor zijn de criteria die in de antidiscriminatiewetgeving te vinden zijn. Zo is het bijvoorbeeld niet toegelaten dat je alle mannen in je onderneming extra verlof toekent, maar dat vrouwen uit de boot vallen. Of dat alleen Belgische werknemers recht hebben op extralegaal verlof.”

Voor anciënniteitsverlof gebruiken veel organisaties het criterium ‘aantal dienstjaren’. “Denk maar aan een aantal sectorale cao’s die anciënniteitsverlof of loyaliteitsverlof toekennen”, verklaart Matthias Debruyckere.

Opgelet

Organisaties die extra verlofdagen opnemen in het arbeidsreglement, moeten uiteraard nadenken over de impact van afwezige werknemers op de werkorganisatie. Maak zeker goede afspraken, bijvoorbeeld over de spreiding van de dagen of de overlap met andere afwezige collega’s.

Ook werknemers moeten rekening houden met de gevolgen van extra vrije dagen. Werknemers die maaltijdcheques krijgen, ontvangen voor die dag namelijk geen maaltijdcheques. Ook hun eindejaarspremie kan wat dalen als die extralegale verlofdagen niet gelijkgesteld zijn met een gewerkte dag. “Maar dat is afhankelijk van het arbeidsreglement en de sectorale cao die van toepassing is”, verduidelijkt Debruyckere.

En een collectieve verlofdag?

Een werkgever kan ook collectief verlof toekennen. Debruyckere: “In de praktijk moet de werkgever dat gewoon meedelen aan de werknemers. Voor de rest zijn er weinig formaliteiten aan verbonden. Een dagje collectief verlof om te bekomen van de WK-finale of een nieuwjaarsfeest, is zeker mogelijk”, aldus Debruyckere.

Verlof kan ook een manier zijn om medewerkers aan te trekken en aan de organisatie te binden, zo denkt Bernd Carette, senior manager Liantis Consult. Hij ziet steeds meer bedrijven die verlofdagen gebruiken in een flexibele verloningsvorm in hun cafetariaplan. “Concreet betekent dit dat een werkgever zijn medewerkers de kans geeft om een deel van hun loon of eindejaarspremie in te ruilen voor extra verlofdagen, bovenop de al toegekende vakantiedagen in de arbeidsovereenkomst. Dit geeft medewerkers flexibiliteit, wat hen toelaat een betere work-life balance na te streven. Bovendien is dit voor de werkgever een kostenneutrale oplossing. Het is de medewerker die zijn extra verlof zelf financiert via een omzetting van zijn loon of eindejaarspremie.”