"Facilitatie kwam me al dikwijls van pas"

22 januari 2020
Tekst
Jo Cobbaut
"Facilitatie kwam me al dikwijls van pas"

Volg die opleiding facilitatie! adviseerde mij ooit een vooruitziende baas. Ik zou het voor de rest van mijn leven goed kunnen gebruiken. En hij kreeg groot gelijk”, zo beaamt David Ducheyne.

Tijdens zijn 25 jaar in rollen als hr-directeur en consultant, kon hij de methode inderdaad al vele malen benutten. Voor HRmagazine brengt hij graag de basis van facilitatie in een opleiding. Hij houdt het zeer praktisch en spitst zich toe op hr-professionals.

Wat?

Facilitatie is een methode om interacties en conversaties te ondersteunen om een vooraf gesteld doel te realiseren. David Ducheyne: “De facilitator zet een structuur op en begeleidt het proces door te stimuleren, te structureren, te visualiseren en te documenteren. Dat alles met als doel om zeker tot een resultaat te komen.”

In tegenstelling tot bijvoorbeeld coaching is facilitatie sterk sturend. “Al wordt uiteraard niet bepaald waaruit die oplossing bestaat. Er zal een conclusie moeten zijn, een rapport, een strategie … De facilitatie wordt ook voorbereid in functie van die doelstelling. De ideale facilitatie sluit af met een concreet actieplan. In een halve dag geraak je dankzij de facilitatie sneller verder.”

Bijvoorbeeld?

David Ducheyne paste de methode al vele keren toe. Als lid van een directiecomité was hij meermaals diegene die recht sprong en een en ander ging visualiseren om de discussie verder te helpen.

Hij helpt op die manier ook klanten doorheen bepaalde fasen. Typische vragen die hij krijgt? David Ducheyne: “Ik faciliteerde recent een gesprek in een bedrijf dat tot meer eigenaarschap wilde komen. De initiële vraag was: 'Hoe zou het zijn, mochten alle kaderleden meer verantwoordelijkheid nemen?' Het management leidde traditioneel en hiërarchisch. Noteer dat de beslissing om dat effectief te doen, al voordien genomen is.”

Nog een voorbeeld? “Ooit kreeg ik de vraag hoe een bedrijf attractiever kon worden als werkgever. We herformuleerden de vraag wat spitser als: ‘Hoe kunnen we een even attractieve werkgever worden als Torfs?’ Dat maakte het allemaal wat concreter en genereerde snel tientallen ideeën. Het is echter geen brainstorming, dus moest er gekozen worden. We bepaalden wat we als resultaat wilden zien en wanneer we tevreden zouden zijn. De deelnemers namen ook verantwoordelijkheid voor de te nemen acties.”

De opleiding?

David Ducheyne doorloopt met een beperkte groep cursisten gedurende één dag het hele proces van voorbereiding, tot facilitatie en nazorg. “Voor de opleiding werken we rond een maatschappelijk thema dat we kiezen uit een reeks mogelijkheden die alle te maken hebben met hr, de mens en de arbeidsmarkt. We doen dan een volledige facilitatie rond het gekozen thema. Deelnemers doen stukjes van het proces. We bekijken standaardscenario’s en maken visualisaties.”

Na de opleiding facilitatie

  • weet u wat facilitatie is en hoe het werkt;
  • kunt u een facilitatiestructuur opzetten;
  • kunt u een scenario opmaken;
  • kunt u de basistechnieken van facilitatie toepassen;
  • ziet u bepaalde do’s-and-don’ts;
  • kunt u zelfstandig een discussie faciliteren en
  • een goede beginvraag formuleren.

Interesse? Schrijf nu in!