Flexibel werken maakt aantrekkelijker als werkgever

17 juli 2019
Tekst
Jo Cobbaut
Flexibel werken maakt aantrekkelijker als werkgever

Eén op de drie werknemers vindt flexibel werken van groot belang voor een goed werk-privé evenwicht. Zeker tijdens de lange zomervakantie. Maar voor 70% van de werknemers is thuiswerk niet mogelijk . 80% mag niet tijdsonafhankelijk werken.

Bijna 1 op de 2 werknemers zou het liefst een job hebben die hen toelaat flexibel te werken tijdens bijvoorbeeld de vakantie. Vooral werknemers met kinderen (45% vs. 35%) zijn voorstander van thuiswerk. Dat zou hen het woon-werk verkeer besparen en dus veel tijdswinst opleveren. Die winst kan hen toelaten de externe opvang van kinderen efficiënter te regelen.

Daarnaast neemt ook 1 op de 2 werknemers verlof tijdens de schoolvakantie om de kinderen op te vangen.

Bijna 1 op de 3 werknemers zou zijn werkgever overigens aantrekkelijker vinden mocht die meer vakantie aanbieden dan nu het geval is.

Dat kinderen een doorslaggevende factor zijn in de verlofplanning van veel werknemers, wordt bevestigd door het feit dat liefst 7 op de 10 werknemers vakantie nemen om meer tijd door te brengen met hun gezin. Bijna 6 op de 10 werknemers vinden immers dat ze tijdens het werkjaar te weinig tijd voor hun gezin overhouden.

Gelukkiger

Werknemers die aangeven dat de balans met het gezin goed zit, zijn gelukkiger (80% vs. 32%) en ervaren minder stress (50% vs. 82%) dan hun collega’s bij wie dit niet het geval is.

Om werk en gezinsleven beter op elkaar af te stemmen

  • wil bijna 1 op de 2 werknemers de werkuren aanpassen aan de gezinssituatie,
  • wil 1 op de 3 thuiswerken en
  • wil 1 op de 4 privézaken regelen tijdens het werk.

Flexibel werken gebeurt vandaag op deze manieren:

  • Thuiswerken: dat kan in een derde van de bedrijven;
  • Tijdsonafhankelijk werken: dat kan in 1 op de 5 bedrijven;
  • Glijdende werkuren bestaan in 4 op de 10 bedrijven ;
  • Systematisch vroeger starten of stoppen in functie van het gezin kan in 6 op de 10

Tot slot blijkt uit de studie dat 2 op de 3 werknemers die tijdens de vakantie wel werken, zeggen dat ze dat doen omdat ze geen schoolgaande kinderen meer hebben en zo ontsnappen aan de grote drukte op de vakantiebestemmingen en hogere prijzen.

Wie echter thuisblijft om het wat rustiger aan te doen op het werk vergist zich, want bijna 1 op de 2 thuisblijvers geeft aan dat ze het net drukker hebben omdat hun collega’s met vakantie zijn.