Privacyverklaring

Focus op zingeving in leiderschap

1 juni 2020
Tekst
Gert Verlinden

Wilt u in uw bedrijf een sterker engagement van medewerkers, een hogere motivatie, een toename van de creativiteit en innovatie? “Investeer dan in leiderschap dat geïnspireerd is op uw purpose”, adviseert professor Wayne Visser. Wees gewaarschuwd: u zet het risico op een clash tussen de verschillende generaties op de werkvloer op scherp.

Wat is uw purpose? Zingeving definiëren, is vaak een hoogstpersoonlijke zaak. Is het aan bedrijven om te interveniëren op zo’n persoonlijk terrein? Professor Visser: “Leiderschap gaat over het samenbrengen van medewerkers achter een gemeenschappelijke missie, achter een hoger doel dat verder gaat dan winst en financiële kerncijfers.”

Manifesto
Door te investeren in purposegedreven leiderschap, betrek je medewerkers op een dieper niveau. Het is de kunst om een gemeenschappelijke doelstelling te creëren waar medewerkers spontaan instappen. Waarom? Omdat ze voelen dat ze zo mee een positief verschil maken.

Stakeholders zoals consumenten en belangenorganisaties dagen bedrijven steeds meer uit op het vlak van duurzaamheid. Gevolg: onder die druk updaten bedrijven hun manifesto, hun bestaansreden. Er ontstaat een sterke focus op zingeving. Purposeful leadership is het logische antwoord op die maatschappelijke claim naar duurzaamheid.

Lokaal versus globaal
Hoe doe je dat, een gemeenschappelijk doel creëren in een globale context? Hoe identificeren Belgische werknemers zich met de missie van een multinational? Professor Visser: “Als bedrijf ga je connecteren met een wereldwijde uitdaging zoals klimaatverandering of mobiliteit. Vervolgens ga je op zoek naar een lokale manier om medewerkers tot actie aan te zetten. Zelfs kleine acties betekenen een stimulans voor je zingeving. Ze motiveren echt. Zo resoneren bedrijfswaarden met persoonlijke waarden.”

Voor hr is de evolutie naar een purposegedreven leiderschap een oefening in authenticiteit. “Wees daar serieus over”, benadrukt professor Visser. “Je moet tonen dat het je menens is.” Bedrijven zetten vandaag bijvoorbeeld in op diversiteit, maar maken die doelstelling nog onvoldoende waar in de praktijk. Ze zetten stevig in op gelijke kansen voor mannen en vrouwen, en toch bestaat de loonkloof nog altijd.

Een purposegedreven organisatie start daarom bij de juiste accenten in het rekruteringsproces. “Kijk naar de karakteristieken en competenties die kenmerkend zijn voor duurzaam leiderschap” (zie kader). Medewerkers uit de zogenoemde generatie z en de millennials schatten die eigenschappen bijzonder hoog in bij hun leidinggevenden. Onderzoek toont aan dat duurzaam leiderschap een positief effect heeft op de werving en de retentie van talent en op de reputatie van uw werkgeversmerk.”

Generatieclash
Als hr-directeur is het niet alleen zaak om het nieuwe leiderschap in het bedrijf binnen te loodsen, maar ook om medewerkers te overtuigen dat het topmanagement het meent en het toont. “Beoordeel leiderschap en duurzaamheidsobjectieven daarom bij de periodieke feedbackgesprekken en bij de jaarlijkse bonusbepaling.”

In een turbulente VUCA-wereld is de neiging om veiligheidshalve te grijpen naar een sterke en charismatische leider voelbaar aanwezig. Zeker bij de oudere generatie van medewerkers die hun sociale verworvenheden bedreigd zien. Professor Visser erkent het spanningsveld ten opzichte van purposegedreven leiderschap, maar tegelijk is hij optimistisch: “Je kunt de toekomst niet negeren.”

Zowel de huidige als de toekomstige leiders zijn akkoord dat hun organisatie niet alleen economische, maar ook duurzaamheidsdoelstellingen moet opstellen. Maar er is een groot verschil in hun perceptie van de resultaten van die objectieven: de huidige generatie leiders is grosso modo tevreden, terwijl de jongere veel hogere verwachtingen heeft.

Juiste context
Wil je als organisatie relevant blijven, dan kun je die opwaartse druk vanuit medewerkers en maatschappij niet meer negeren. Kunnen managers purposegedreven leiderschap bij zichzelf ontwikkelen? “Hr moet daarvoor de juiste context creëren.”

Leiders plaatsen zichzelf alvast in ontwikkelingsmodus door te werken aan drie competenties: zelfbewustzijn en het vermogen om te reflecteren, positief kijken naar diversiteit en culturele verscheidenheid in de teams, en tot slot de voeling met de brede duurzaamheidsbeweging.

Duurzaam en purposegedreven leiderschap: 10 eigenschappen en competenties

1. Intrinsieke motivatie
Investeren in deze vorm van leiderschap komt van binnenuit omdat het u van nature voldoening schenkt.

2. Morele moed: durft u duurzame beslissingen nemen, ook wanneer de wind tegenstaat?

3. Betrouwbaarheid: vinden medewerkers dat u het vertrouwen waard bent om voor hen te blijven werken?

4. Creatieve mindset: een manier om situaties te benaderen vanuit een verschillend perspectief en die leidt naar baanbrekende oplossingen.

5. Emotionele intelligentie: eigen emoties en die van anderen herkennen en zo tot juiste beoordelingen komen.

6. Visionaire betrokkenheid: een scherpe visie op de toekomst. Hoe moet uw organisatie eruitzien om zinvol te zijn?

7. Uw kennis over duurzaamheid staat op een hoog niveau.

8. Open communicatie propageren, waarbij medewerkers hun stem durven laten horen zonder risico op repercussies.

9. Businessbewustzijn: creëer een feitelijk onderbouwd burning platform voor deze vorm van leiderschap.

10. Holistische visie: de samenhang zien tussen economische en maatschappelijke systemen en de verschillende spelers op het terrein.

Twee tips

· Schrijf en vertel een aanstekelijk verhaal over de purpose van uw bedrijf. Elk bedrijf creëert unieke waarde en onderneemt juiste dingen die zinvolheid in zich dragen. Kristalliseer waar uw bedrijf voor staat in de samenleving.

· Uw bedrijf wordt een drijvende kracht in de maatschappij door een goede mix op het vlak van purposegedreven leiderschap. Wayne Visser spreekt over vier types leiders: experten, facilitatoren, katalysatoren en activisten.