Frédéric Henry wordt Counsel binnen Claeys & Engels

13 januari 2020
Tekst
Jo Cobbaut
Frédéric Henry wordt Counsel binnen Claeys & Engels

Advocaat Frédéric Henry werd sedert 1 januari 2020 toegelaten tot het statuut van Counsel binnen Claeys & Engels.

De voorkeur van Frédéric gaat uit naar het arbeidsrecht en in het bijzonder naar

  • speciale ontslagprocedures,
  • GDPR,
  • loonmatiging,
  • managementovereenkomsten,
  • arbeidsongevallen / welzijn op het werk en
  • de aard van de arbeidsrelatie (schijnzelfstandigheid).

Hij geeft regelmatig seminaries en schrijft artikelen (beschermde werknemers, loonmatiging, enz...) over deze onderwerpen.

Hij beoefent ook regelmatig het handelsrecht (bijzondere handelscontracten zoals agentuur- en concessiecontracten) en het vennootschapsrecht (overdrachts-, overname- en fusiecontracten, enz.).

Frédéric was assistent aan de Universiteit van Luik in het arbitragerecht en is benoemd tot arbiter in verschillende procedures.

Hij is lid van de redactieraad van verschillende juridische weekbladen, hield de toespraak voor de herintreding van de Luikse balie in 2013 en was lid van de raad van de Orde van deze balie (2016-2018).

Hij studeerde af als licentiaat in de rechten aan de universiteit van Luik en is lid van de balies te Luik en Brussel.