Privacyverklaring

Jonge groeibedrijven kampen vooral met gebrek aan ervaren talent

17 november 2022
Tekst
Jo Cobbaut
Beeld
Foto door Proxyclick pexels

Voor 56 procent van alle jonge groeibedrijven is talent vinden de belangrijkste rem op hun groei. Vooral ervaring is een probleem voor onze scale-ups. Ook vrouwen zijn er sterk ondervertegenwoordigd.

Dat blijkt uit de 7de editie van de Rising Star Monitor over jonge groeibedrijven in België. Door de grote onzekerheid en hun beperkte publieke bekendheid, vinden jonge ondernemingen moeilijk bekwame werknemers: 56% van de respondenten beschouwt het aantrekken van talent als een van hun belangrijkste businessuitdagingen.

Ervaring

De meeste ventures kampen meer specifiek met een tekort aan ervaren medewerkers op de markt (86%). "Over het algemeen is het personeelsbestand van onze jonge scale-ups vrij jong. 21% is nog geen 25 jaar en slechts 7% is ouder dan 50 jaar. Naarmate een onderneming groeit, zal de nood aan vaardigheden en maturiteit veranderen. “Er zal meer uitvoerend leiderschap nodig zijn en we zien inderdaad dat veel scale-ups worstelen met het vinden en integreren van senior profielen die de scale- up wereld begrijpen," zegt Veroniek Collewaert, professor Ondernemerschap aan de Vlerick Business School.

Webontwikkelaars, ontwerpers en programmeurs zijn de meest gezochte functieprofielen bij de helft van de bedrijven. Maar ze zoeken ook talent in sales, marketing en businessdevelopment.

Om in deze behoeften te voorzien huren 1 op 4 bedrijven freelancers in.

Gelukkig kennen deze bedrijven ook weinig vrijwillig verloop (7%) in vergelijking met hun collega's in andere landen.

Bedrijfscultuur

Uit de Rising Star Monitor blijkt ook dat werknemers belang hechten aan

  • de bedrijfscultuur,
  • verloning,
  • flexibiliteit werkomstandigheden en
  • toereikende werkmiddelen.

"We zien dat de bedrijfscultuur belangrijk is voor werknemers, ongeacht de grootte van het bedrijf. Maar voor wie geïnteresseerd zijn in een baan bij start-ups en scale-ups, is het nog belangrijker. Ons onderzoek suggereert dat het verstandig is om in cultuur te investeren, omdat het voor werknemers niet alleen een sterke reden is om bij een bedrijf te gaan werken, maar ook om te blijven en zich volledig in te zetten. Cultuur wordt door ceo's vaak als een uitdaging beschouwd omdat het als vaag en moeilijk te vatten wordt gezien, maar het is absoluut van belang, zowel voor het bedrijf als voor de werknemers," zegt Veroniek Collewaert.

Wat beter moet

Over het algemeen is er een goede overeenkomst tussen wat jonge ondernemingen bieden en wat werknemers willen, op twee aspecten na: jonge ondernemingen zouden hun financiële beloningsregelingen kunnen verbeteren en nadenken over promotiemogelijkheden. Deze elementen worden door potentiële werknemers aanzienlijk belangrijker gevonden dan wat jonge ondernemingen nu bieden.

Slechts 25% van het personeelsbestand is vrouw

53% van de Belgische beroepsbevolking is man en 47% vrouw1. Maar in het personeelsbestand van jonge Belgische groeiondernemingen vinden we slechts 25% vrouwen.

Vrouwen zijn vooral ondervertegenwoordigd in de ICT, de groot- en detailhandel en de industrie; ze zijn beter vertegenwoordigd in wetenschappelijk onderzoek, professionele en technische diensten (42%).

"Het is belangrijk om initiatieven te versterken die vrouwen aanmoedigen om in tech-gerelateerde gebieden, waaronder ICT, aan de slag te gaan en echt die jonge ondernemingen te ondersteunen die hier prioriteit aan geven ", aldus Sam Sluismans.

In vergelijking met vorige edities van de Rising Star Monitor zien we een consistentie in het profiel van Belgische high-potential ventures.

Uit de belangrijkste conclusies over eigen vermogen en beloning blijkt dat ongeveer 1 op de 4 oprichters zichzelf géén vergoeding uitkeren. Oprichters die dat wel doen, krijgen gemiddeld 40.400 euro.