Help! Ook managers vragen mentale ondersteuning

15 februari 2021
Tekst
Partner Content
Help! Ook managers vragen mentale ondersteuning

85% van de C-level managers worstelt met de aanpassing naar virtueel werken. Ze signaleren te kampen met psychische problemen, zelfs meer dan hun medewerkers. Tegelijk staan ze het meest open voor ondersteuning met behulp van slimme technologie. Daarvoor kijken ze naar een initiatief van hun werkgever. Want we keren niet meer terug naar vroeger. De veranderingen zijn een blijver.

Dat blijkt uit een wereldwijde studie van Oracle na een bevraging van meer dan 12.000 respondenten afgelopen zomer. Wat betekent dit voor België? “Slimme technologie staat nu meer dan ooit in de spotlights”, aldus Bart Van Keer, Strategy Director bij Oracle. “Dezelfde technologie die werknemers al jarenlang gebruiken als consument op online platformen of via hun smartphone, treedt binnen in hun rol als werknemer. Technologie zoals artificiële intelligentie, machine learning, Internet of Things en robotica krijgt een gezicht en een naam.”

Het verwondert Bart Van Keer niet dat senior managers vragen naar hulp. “Hun traditionele manier van face-to-face communiceren staat op de helling. In de plaats daarvan regeren digitale tools met een andere omgangscode. Die ontwikkelingen zie je zelfs in HR systemen.” Hij merkt ook op dat de druk op de managers hoog ligt: niet alleen de eigen verantwoordelijkheid telt, ook de besognes van de medewerkers landen deels op hun schouders.

Generaties

Ook jonge werknemers uit de generatie Z (geboren einde jaren ’90) en de zogenoemde millennials lijden hard onder de pandemie: carrière en gezin combineren, ontspanningsactiviteiten die wegvallen. Om het risico op burn-out te temperen vragen ze openlijk naar de ondersteuning van tools op basis van kunstmatige intelligentie. Dat is aannemelijk voor deze groep digital natives. Maar ook de C-level managers vinden hun gading in de technologie. Ze praten eerder met een robot over hun mentale gezondheid dan met een collega, zo blijkt uit de studie.

Bart Van Keer nuanceert en trekt geen harde lijn tussen generaties. “We gebruiken allemaal slimme apps om muziek te beluisteren of zelfs te mediteren en zijn steeds meer vertrouwd met intelligente chatbots. Die hulpmiddelen zijn 24/7 beschikbaar. Ze bieden een veilige omgeving aan en oordelen nooit. Medewerkers willen in een werkcontext slimme technologie ervaren zoals ze dat ook privé doen. Bedrijven nemen hun verantwoordelijkheid op: ze formuleren steeds meer een oplossing voor die vraag van hun werknemers. HR systemen reiken gelijkaardige functionaliteiten aan als de succesvolle consumenten apps.”

Leiderschap en cultuur

Bestaat er een verband met het gangbare type van leiderschap en cultuur in een organisatie? Durven medewerkers alleen maar met een machine communiceren? Bart Van Keer: “Er is geen one sizes fits all. Het gaat over individuele persoonlijkheden. Elke medewerker kiest zelf of hij een open gesprekscultuur benut of eerder grijpt naar technologie. Een multi-channelaanpak is dus aangewezen: je biedt als bedrijf een pallet aan.”

Om het vertrouwen in elk van de communicatiekanalen te versterken, adviseert Bart Van Keer om helder en proactief uit te leggen wat er met de data gebeurt. Privacy en veiligheid zijn cruciaal.

Stresstest

Het vaccinatieprogramma loopt. Er is licht aan het einde van de Covid-tunnel. De afgelopen maanden vormden een echte stresstest voor leidinggevenden, medewerkers en bedrijven. Ze namen goed- en kwaadschiks de nieuwe technologie op. “We keren niet terug naar de oude manier van werken. Wat zal volgen, is een optimalisatieslag”, voorspelt Bart Van Keer. “Efficiënter en effectiever werken op afstand, de digitale hulpmiddelen laten renderen. Bedrijven zullen door deze oefening hun HR Service Delivery Model anders organiseren. Het draagvlak is daarvoor aanwezig. Het is geen experiment meer.”

Onderzoeksresultaten

De impact van de COVID-19 pandemie op de mentale gezondheid van werknemers loopt uiteen en is afhankelijk van factoren als leeftijd, functie en locatie. Dat blijkt uit onderzoek van Oracle en Workplace Intelligence, een HR-onderzoeks- en adviesbureau. Het onderzoek dat meer dan 12.000 werknemers, managers, HR-leiders en C-level managers uit 11 landen bevroeg, toont aan dat C-level managers meer moeite hebben zich aan te passen dan hun werknemers en dat jongere generaties de meeste kans lopen op een burn-out. Werknemers uit India, China, de VS en de Verenigde Arabische Emiraten rapporteerden het vaakst dat de pandemie negatieve invloed heeft op hun mentale gezondheid.

C-level managers ervaren de grootste uitdagingen op het gebied van thuiswerken

C-level managers hebben het meest geworsteld met werken op afstand en geven aan meer last te hebben van psychische problemen dan hun werknemers. Tegelijkertijd staan zij ook het meest open voor het vinden van hulp met behulp van Artificial Intelligence (AI):

 • 53% van de managers heeft geworsteld met mentale problemen op het werk. Dat is meer dan hun werknemers (45%).
 • C-level managers hadden het ook het moeilijkst om zich aan te passen aan een virtuele levensstijl: 85% meldde aanzienlijke problemen met thuiswerken.
 • Managers hadden 29% meer kans dan hun werknemers op moeilijkheden bij het aanleren van nieuwe technologieën voor werken op afstand; eenmaal aangepast aan het nieuwe normaal, hadden C-Suite executives 26% meer kans op een verhoogde productiviteit dan hun werknemers.
 • C-level managers staan het meest open voor het gebruik van AI voor wat betreft ondersteuning van hun mentale gezondheid: 73% zou liever met een robot over zijn of haar mentale gezondheid praten dan met een collega. 61% van de werknemers denkt daar hetzelfde over.
 • De managers zien 23% meer voordelen in AI dan werknemers en 80% van de ondervraagde managers heeft al ervaren dat AI hun mentale gezondheid heeft verbeterd.

Generatie Z en Millennials lijden het meest onder de pandemie en zoeken AI-support

Jonge werknemers ervaren het vaakst een burnout als gevolg van de effecten die de pandemie heeft op hun mentale gezondheid. Zij vragen openlijker om AI-support.

 • Generatie Z (Gen Z), de generatie geboren aan het einde van de jaren ’90, zal waarschijnlijk meer negatieve gevolgen van de pandemie ondervinden dan andere generaties. Bijna 90% van de Gen Z-werknemers zegt dat de coronapandemie een negatieve invloed heeft gehad op hun geestelijke gezondheid en 94% merkte op dat stress op het werk ook gevolgen heeft voor hun gezinsleven.
 • Gen Z-werknemers maken twee keer zoveel kans dan babyboomers om tijdens de pandemie extra uren te werken. Millennials hebben 130% meer kans om een burn-out te krijgen dan babyboomers.
 • Jongere generaties zijn het meest geneigd om robots in te schakelen voor support: werknemers uit Gen Z praten 105% eerder over stress en angsten op het werk met een robot dan babyboomers. 84% van de Gen Z en 77% van de Millennials verkiezen robots boven collega’s als ze hulp nodig hebben bij mentale problemen.
 • Gen Z-werknemers hebben 73% meer kans dan babyboomers om te profiteren van AI op het werk: 90% zegt dat AI hun geholpen heeft met mentale gezondheid op het werk en 93% wil dat hun werkgever technologie biedt om de mentale gezondheid te ondersteunen.

Verschillende landen, verschillende ervaringen

Net als COVID-19, is de impact van de mentale crisis verschillend per land. Mensen in India en China worden het hardst getroffen en staan het meest open voor AI-support, terwijl werknemers in Italië, Duitsland en Japan minder te lijden hebben van de crisis.

 • Werknemers in India (89%), VAE (86%), China (83%) en de VS (81%) antwoordden het vaakst dat de impact van de pandemie op hun mentale gezondheid negatief is. Werknemers in China (43%) en India (32%) hebben het meest last van burn-outs als gevolg van overwerk dat is ontstaan door de COVID-19 crisis.
 • Italië meldde het laagste aantal mensen dat een negatief effect van de pandemie op hun mentale gezondheid ondervond (65%). Werknemers in Duitsland gaven het minst vaak aan dat 2020 het meest stressvolle jaar op het werk ooit was (52%).
 • 29% van de Japanners zegt weinig problemen te hebben ervaren met werken op afstand of virtueel samenwerken met teams. Daarentegen zegt 96% van de mensen in India dat het een uitdaging is geweest om het tempo van de technologie op het werk bij te houden.
 • Chinezen (97%) en mensen uit India (92%) staan het meest open voor een robot die de rol van therapeut of coach op zich neemt. In Frankrijk (68%) en in het Verenigd Koninkrijk (69%) is men het meest terughoudend.
 • Werknemers in India en China zijn 33% meer geneigd om met een robot te praten dan hun leeftijdsgenoten in andere landen: 91% van de Indiase werknemers en 91% van de Chinese werknemers krijgen liever hulp van een robot dan van hun manager als het gaat om stress en angsten op het werk.

Tijd voor actie: mensen vragen hulp van hun werkgevers

Ondanks verschillen in functieniveau, generatie en locatie, zijn werknemers het er wereldwijd over eens: de coronapandemie heeft negatieve invloed op de mentale gezondheid van de internationale beroepsbevolking en vragen om hulp.

 • 78% van de werknemers zegt dat de pandemie negatieve invloed heeft gehad op hun mentale gezondheid.
 • 76% van de mensen vindt dat de werkgever meer zou moeten doen om hun mentale gezondheid te beschermen.
 • 83% zou graag zien dat hun bedrijf technologie aanbiedt om de mentale gezondheid te ondersteunen.

"Door te onderzoeken wat de verschillen zijn tussen onder andere demografie en regio, wordt duidelijk dat de pandemie grote impact heeft op de mentale gezondheid van werknemers met verschillende leeftijdsgroepen, functies en locaties," zegt Dan Schawbel, research director van Future Workplace."Te midden van de uitdagingen van de pandemie kunnen bedrijven deze periode echter ook gebruiken als katalysator voor positieve verandering. De inspanningen die bedrijven nu doen om de mentale gezondheid van hun mensen te beschermen, zullen de komende decennia leiden tot gelukkigere, gezondere en meer betrokken werknemers."

"De pandemie zette de mentale gezondheid van werknemers wereldwijd in de schijnwerpers, maar onze bevindingen laten ook zien dat werkgevers ondersteuning willen bieden, onder andere door de inzet van technologische oplossingen zoals AI”, zegt Emily He, senior vice president, Oracle Cloud HCM. “De manier waarop de pandemie onze werkroutines heeft veranderd, maakte werknemers kwetsbaarder voor een burn-out, stress en andere mentale gezondheidsproblemen. Op de een of andere manier had dit op iedereen invloed. De oplossingen die organisaties hiervoor bieden, moeten aansluiten bij de unieke uitdagingen waarmee werknemers te maken hebben. Maar over het algemeen tonen de onderzoeksresultaten aan dat het implementeren van technologie om de mentale gezondheid van werknemers te verbeteren, een prioriteit moet zijn voor elke organisatie."

Lees hier meer over dit internationale onderzoek.